Nieuws Curaçao

Curaçao hoeft zich geen zorgen te maken over lange wachttijden bij het CMC, maar zorgen zijn er wel

WILLEMSTAD – Het CMC benadrukt dat patiënten zich geen zorgen hoeven te maken over de beschikbaarheid van medische afspraken in 2024. Het ziekenhuis zegt een open agenda te hanteren die minimaal een jaar vooruit kijkt, en sommige afdelingen zelfs twee jaar. Automatische verlengingen van afspraken worden wekelijks bijgewerkt.

Het medisch bestuur van het Curaçao Medical Hospital reageert daarmee op vragen van de Inspectie over de toegankelijkheid van medische zorg op het eiland.

In een brief aan de interim Inspecteur-Generaal Volksgezondheid Sirving Keli, stelt het CMC dat de meeste afdelingen directe afspraken kunnen inplannen. Uitzonderingen zijn de afdelingen oogheelkunde en neurologie, die wel langere wachttijden hebben.

Dit wordt toegeschreven aan een tekort aan specialisten en anesthesisten. In sommige gevallen moeten afspraken worden afgezegd vanwege personeelstekorten, wat tot vertragingen leidt.

Vertrekkende specialisten

Het CMC erkent dat het vertrek van een specialist, zoals in het geval van de polikliniek orthopedie, uitdagingen met zich meebrengt. Momenteel zijn er 49 patiënten in afwachting van een afspraak bij deze afdeling.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Het ziekenhuis onderzoekt de mogelijkheid om deze patiënten te verdelen onder de overgebleven orthopeden, maar dit kan niet voor iedereen mogelijk zijn vanwege de specifieke specialisatie van de vertrekkende specialist.

Het CMC zegt stappen te hebben ondernomen om de situatie te verbeteren. zo hebben de polikliniek neurologie en neurochirurgie een zeswekenrooster voor policonsulten geïmplementeerd vanwege een tekort aan neurologen en arts-assistenten.

Dit beïnvloedde de toegangstijd niet, omdat de triage binnen 48 uur gehandhaafd bleef. Nu er meer personeel beschikbaar is, wordt de situatie genormaliseerd.

Oorzaken

De belangrijkste oorzaken van de groeiende wachtlijsten in de poliklinische zorg op Curaçao zijn volgens het ziekenhuis de stijgende zorgvraag, de financiele zorgen en de noodzaak om te hervormen.

In de afgelopen drie jaar is de vraag naar medische zorg gemiddeld met tien procent gestegen. Deze trend zet zich voort in 2023. Dit komt deels door de vergrijzende bevolking van Curaçao en een structureel gebrek aan aandacht voor gezonde leefstijlen, preventie, gezondheidszorgmanagement en diagnostiek vanuit een primary healthcare perspectief.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Zowel het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) hebben hun bezorgdheid geuit over de financiële duurzaamheid van het gezondheidszorgsysteem. IMF benadrukt de noodzaak van een uitgebreide hervorming van de gezondheidssector om de financiële stabiliteit te waarborgen en fiscale risico’s te beperken. CBCS waarschuwt dat de huidige situatie niet houdbaar is vanuit fiscaal oogpunt, aangezien de overheidinkomsten dalen terwijl de gezondheidszorguitgaven als percentage van het BBP stijgen.

Eerstelijnszorg

Beide rapporten onderstrepen de noodzaak van versterking van de eerstelijnszorg en de implementatie van gezonde leefstijlprogramma’s en preventieve maatregelen. Momenteel ontbreken deze cruciale pijlers van optimale gezondheidszorg op Curaçao, wat resulteert in een overbelasting van de spoedeisende hulp en de ziekenhuiszorg.

Deel dit artikel