Nieuws Curaçao

Curaçao: Inclusiviteit cruciaal voor economische groei

WILLEMSTAD – Curaçaose maatschappelijke organisaties benadrukken het belang van een inclusieve economie om vooruitgang te boeken. In een recent manifest roept de Sociaal Economische Raad op tot het omarmen van alle bronnen van talent en arbeid om de economische ontwikkeling te stimuleren.

Het manifest, voortgekomen uit uitgebreide dialogen met diverse belanghebbenden, benadrukt dat uitsluiting van groepen, zoals mensen zonder verblijfstitel, een verspilling is van waardevolle bronnen.

Het document pleit voor een inclusieve arbeidsmarkt die geen onderscheid maakt op basis van afkomst en gelijke kansen biedt voor iedereen. Het benadrukt dat diversiteit een kracht is die bijdraagt aan economische en sociale vooruitgang.

Het manifest roept op tot samenwerking tussen overheden, werkgevers, werknemersorganisaties en maatschappelijke organisaties om concrete stappen te zetten richting een inclusieve arbeidsmarkt.

Diverse belanghebbenden, waaronder vertegenwoordigers uit de private sector, belangenbehartigingsorganisaties, internationale entiteiten, academische experts en leden van de Sociaal-economische Raad SER van Curaçao erkennen dat inclusiviteit de weg is naar een veerkrachtige economie en een hoog welvaarts- en welzijnsniveau voor haar bevolking. Samen streven ze naar een samenleving waar iedereen deelneemt en bijdraagt aan een welvarende toekomst.

Deel dit artikel