Nieuws Curaçao

Curaçao introduceert garantiestelsel tegen omvallende banken

WILLEMSTAD – Curaçao maakt stappen om rekeninghouders te beschermen met de introductie van een depositogarantiestelsel. Minister van Financiën, Javier Silvania, heeft in de Sociaal-economische Raad, SER een gedetailleerde mondelinge toelichting gegeven op de voorgestelde regeling.

Het conceptlandsbesluit, dat momenteel ter advisering bij de SER ligt, heeft als doel om rekeninghouders te compenseren in het geval dat een kredietinstelling/bank niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. 

De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten voert overleg met de betrokken representatieve organisaties over het invoeren van een garantie op schuldvorderingen van rekeninghouders. Deze garantie heeft betrekking op een vastgesteld maximumbedrag en een geregistreerde kredietinstelling, uitgezonderd internationale kredietinstellingen.

Gezien de significante sociaaleconomische implicaties van dit conceptlandsbesluit, heeft de minister besloten om het oordeel van de SER te vragen. 

Deel dit artikel