Nieuws Curaçao

Curaçao krijgt 181 miljoen extra liquiditeitssteun

Curaçao krijgt 181 miljoen extra liquiditeitssteun

Curaçao krijgt de ruimte om af te wijken van de
wettelijke begrotingsnormen als gevolg van de Covid-19 crisis. Dat schrijft staatssecretaris Raymond Knops aan de Tweede Kamer. Daarnaast krijgt het eiland miljoenen extra liquiditeitssteun tot eind van dit jaar.

Nadat Curaçao op 2 november de onderlinge regeling voor de uitvoering van het Landenpakket Curaçao heeft ondertekend en daarmee formeel heeft ingestemd met het aanbod zoals dat door Nederland is gedaan op 10 juli, is een bedrag van 105 miljoen gulden aan liquiditeitssteun verstrekt voor het derde kwartaal van 2020.

Maar uit het advies van het College Financieel toezicht blijkt dat de totale liquiditeitsbehoefte voor de rest van het jaar 286 miljoen gulden bedraagt. De Rijksministerraad heeft dan ook besloten om de resterende 181 miljoen liquiditeitssteun alsnog te verstrekken onder de derde tranche.

Afwijking begrotingsnormen
Op 27 maart al heeft de Rijksministerraad Curaçao als gevolg van de pandemie voor het begrotingsjaar 2020 ingestemd met een afwijking van de centrale begrotingsnorm zoals die in de Rijkswet Financieel toezicht is vastgelegd.

Dit betekent dat het eiland een tekort op de begroting voor 2020 mag presenteren.

De mate waarin mag worden afgeweken van deze norm alsook van mogelijke andere normen uit de Rijkswet zal op een later moment worden vastgesteld door de de Rijksministerraad.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Het College adviseert als richtlijn voor Curaçao aan te houden dat het toegestane begrotingstekort van het land in 2020 zo groot mag zijn als de in dat jaar toegekende liquiditeitssteun, aangevuld met het saldo aan liquiditeiten van het land dat vóór gebruik van de liquiditeitssteun is aangewend en eventuele binnenlands aangetrokken liquiditeiten die in overeenstemming met de Rijksministerraad ingezet worden voor uitgaven op de gewone dienst.

Op basis van dit uitgangspunt is besloten Curaçao vooralsnog een maximaal
begrotingstekort van 685 miljoen toe te staan voor het gehele jaar 2020.


Deel dit artikel