Nieuws Curaçao

Curaçao krijgt betere kwaliteit benzine en diesel

WILLEMSTAD – Curaçao krijgt een betere kwaliteit benzine en diesel aan de pomp. De verwachting is dat de eerste levering van de hoogwaardige brandstof in november op het eiland aankomt. Daarna duurt het nog twee tot vier maanden voordat de nieuwe kwaliteit echt beschikbaar is.

Er is een overgangsperiode waarin de bestaande voorraad van de oude kwaliteit geleidelijk zal worden vermengd met de nieuwe brandstof. Deze vermenging is essentieel omdat de huidige brandstofpompstations op Curaçao ontworpen zijn om zowel benzine als diesel te leveren, wat betekent dat oude en nieuwe kwaliteiten niet afzonderlijk verkocht kunnen worden. 

Prijsstijging

Hoewel de betere kwaliteit brandstof voordelen biedt voor voertuigen en motoren, benadrukt het Ministerie van Economische Ontwikkeling dat dit gepaard gaat met een lichte prijsstijging aan de pomp. 

Volgens de aankondiging van MEO kunnen consumenten een toename van ongeveer drie cent per liter benzine en twee cent per liter diesel verwachten. 

De totstandkoming van deze verbeterde brandstof is te danken aan een werkgroep die eerder dit jaar werd opgericht. De groep bestaat uit verschillende belanghebbenden, waaronder MEO, het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, pomphouderverenigingen en brandstofleveranciers zoals Curoil. 

Euro 4

Deze samenwerking heeft geleid tot de publicatie van de Brandstofkwaliteitgids, waarin de nieuwe specificaties zijn vastgelegd. Deze nieuwe kwaliteitsstandaard komt overeen met de Euro 4-normen die in Europa worden gebruikt.

Onder de Euro 4-normen moeten benzine- en dieselbrandstoffen aan strikte criteria voldoen wat betreft de hoeveelheid schadelijke stoffen zoals zwavel, stikstofoxiden, koolwaterstoffen en deeltjes. Hierdoor moeten voertuigen die gebruikmaken van deze brandstoffen efficiënter en schoner werken, wat resulteert in lagere emissies en minder negatieve impact op de atmosfeer.

De Euro 4-normen zijn een stap vooruit in vergelijking met oudere normen en dragen bij aan het verminderen van de milieu-impact van het wegverkeer en het bevorderen van schonere lucht in stedelijke gebieden. Het is belangrijk op te merken dat er in de loop van de tijd nieuwe en strengere normen zijn geïntroduceerd, zoals de Euro 5- en Euro 6-normen, die nog strengere eisen stellen aan de emissies van voertuigen en brandstoffen.

Schoner

Deze belangrijke stap in de richting van schonere en betere brandstof is het resultaat van een grondig onderzoek dat werd uitgevoerd door het Duitse expertisebedrijf SGS Inspire. Na analyse van brandstofmonsters uit voorgaande jaren bleek dat bepaalde normen in 2020 werden overschreden. Als gevolg hiervan werden nieuwe normen opgesteld om te voldoen aan internationale standaarden.

De communicatie rondom deze veranderingen zal medio september van start gaan om het Curaçaose publiek adequaat te informeren over het geleidelijke implementatieproces van deze verbeterde brandstofkwaliteit.

Deel dit artikel