Nieuws Curaçao

Curaçao krijgt geen geld uit EU als het eiland eerdere belofte niet nakomt

Zolang Curaçao de projecten niet opstart waarvoor de Europese Commissie in het verleden al geld heeft toegezegd, zullen er ook geen fondsen loskomen voor andere projecten. Dat laat de Europese Commissie weten aan Caribisch Netwerk.

Eind 2022 werd bekend dat de Europese Unie bijna negentien miljoen euro aan Curaçao heeft toegezegd bestemd voor watermanagement. Van dit bedrag kunnen waterzuiveringsinstallaties gebouwd en gerenoveerd worden. 

Daarmee kan het eiland de problemen oplossen rondom riolering en het zuiveren van chemisch afvalwater. Bij navraag of dit geld al is overgemaakt aan Curaçao, blijkt dat dit nog niet gaat gebeuren. Curaçao moet eerst eerdere projecten opstarten waar het land fondsen voor zou ontvangen, voordat deze miljoenensubsidie uit Brussel kan worden ontvangen.

Europese Commissie

“De huidige focus is, dat Curaçao eerst begint met de uitvoering van EU-steun uit het vorige 11de Europees Ontwikkelingsfonds (2014-2020) voor veerkrachtige infrastructuur”, aldus een woordvoerder van de Europese Commissie. Het gaat om een bedrag van bijna zeventien miljoen euro.

“Daarna kan het nieuwe steunpakket van bijna negentien miljoen euro voor water en sanitaire voorzieningen voor 2021-2027 van start gaan, nadat het formeel is goedgekeurd.”

Duikscholen

Curaçao heeft wel enige haast bij de subsidie voor waterbeheer. Verschillende duikscholen hebben onlangs alarm geslagen: ze maken zich grote zorgen over de toekomst van het koraalrif, omdat afvalwater nog steeds in de zee wordt gedumpt rond het eiland. Het koraal heeft het niet alleen moeilijk door klimaatverandering en koraalziekten, maar ook door milieuproblemen.

Overheid

Ondertussen geeft de Curaçaose overheid al jaren aan ‘bezig’ te zijn met het oplossen van deze problematiek. Toenmalige minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Zita Jesus Leito beloofde in 2018 dat het lozen van chemisch afvalwater bij Shut – in de buurt van de luchthaven –datzelfde jaar nog zou stoppen.

Ook in 2019 gaf de toenmalige minister van Economische Zaken Giselle McWilliam aan bezig te zijn met het water- en energiebedrijf Aqualectra om het afvalwaterprobleem op te lossen.

Ondertussen is het 2023: chemisch afvalwater wordt volgens natuurbeschermers en duikers nog steeds in de zee geloosd bij de bekende dumpplek.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Project

Het infrastructuur-project uit de subsidieronde van 2014-2020 blijkt nog niet te zijn gestart. “De voorbereiding is in volle gang en wordt binnenkort afgerond”, aldus beleidsdirecteur Tilly Pikerie namens het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.

Waarom duurt het zolang voordat het project kan beginnen? Volgens ambtenaren op het ministerie ligt de vertraging aan de corona-pandemie.

“Het ligt in de verwachting dat de aanbesteding voor de diverse projecten begin 2024 kan plaatsvinden en met de uitvoering vervolgens eind 2024 zal worden aangevangen”, aldus Pikerie.

Deel dit artikel