Nieuws Curaçao

Curaçao krijgt nieuwe vreemdelingenbarakken

Curaçao krijgt nieuwe vreemdelingenbarakken
De oude barakken | Foto: Dick Drayer

Curaçao krijgt een nieuw opvangcentrum voor vreemdelingen. Dit nieuwe centrum komt te liggen op het terrein van de SDKK, op de plaats waar nu de oude vreemdelingenbarakken staan. Er kunnen straks 70 ongedocumenteerden worden vastgezet. Nederland betaalt de bouw van het centrum.

Het nieuwe centrum komt te liggen op het terrein van de SDKK, op de plaats waar nu de huidige vreemdelingenbarakken zich bevinden. Het opvangcentrum komt onder beheer van de gevangenis in samenwerking met de politie.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Het project wordt gecoördineerd en getrokken vanuit het ministerie van Justitie in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag, de SDKK en de Nederlandse Dienst Justitiële Inrichting . De minister van Justitie zegt te streven naar een passend beheersregime, een zinvolle dagbesteding met een adequate medische zorg. Dit opvangcentrum dient aldus te voldoen aan de internationale normen.

Mensenrechten

Er is veel kritiek vanuit mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International, maar ook de Ombudsman op de vreemdelingenbewaring op Curaçao. Vooral vanwege de bejegening van vreemdelingen door het personeel en het niet naleven van eigen wetgeving en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Het huidige personeel belast met de vreemdelingenbewaring gaat binnenkort een online trainingstraject volgen, gefaciliteerd door de Nederlandse Dienst Justitiële Inrichting en betaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag.

Indeling

De indeling van het detentiecentrum bestaat uit gescheiden verblijfplaatsen voor mannen en vrouwen inclusief recreatiezalen, bibliotheek, bezoekerskamers en sportvelden. De afdeling voor de mannelijke ongedocumenteerden komt te liggen in de twee onlangs verbouwde en uitgebreide blokken.

De afdeling voor de vrouwelijke ongedocumenteerden wordt gehuisvest in een apart gebouw van twee bouwlagen. De bezoekerskamers en het bibliotheek zijn gepland op de begane grond. De verblijfplaatsen, de recreatiezaal en een aangrenzend sportveld bevinden zich op de bovenverdieping.

Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken Nederland. De exploitatiekosten van het centrum worden gedragen door Curaçao. Er moet extra personeel aangetrokken worden om het complex te kunnen draaien. Beveiligers, inrichtingswerkers en verpleegkundigen zijn nodig.

De verwachte oplevering is in maart 2022; een maand daarna zal het opvangcentrum klaar zijn en wordt dan in gebruikgenomen.


Sale juli 2024Sale juli 2024

Deel dit artikel