Nieuws Curaçao

Curaçao krijgt weer tik op de vingers vanwege mensenrechten in SDKK

Archieffoto - SDKK

WILLEMSTAD – De overheid van Curaçao krijgt opnieuw een tik op de vingers van het gerecht vanwege mensenrechtenschendingen. Een Venezolaanse vrouw werd in isolatie geplaatst omdat ze anders in aanraking zou komen met veroordeelde criminelen. Curaçao moet daarom een schadevergoeding betalen.

Het gevangenzetten van vreemdelingen tussen strafrechtelijk veroordeelde gevangenen levert volgens een rechtszaak in juni een schending op van artikel 5 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. 

Wat volgens de rechter ook niet mag is de vreemdelingenbewaring in volstrekte gesloten isolatie te laten ondergaan. Ook dat is in strijd met het bepaalde in artikel 5 van het EVRM en is niet toelaatbaar. De Curaçaose overheid heeft volgens de rechter dan ook onrechtmatig tegen de Venezolaanse vrouw gehandeld.

Daarmee is vastgesteld dat de bewaring van vrouwelijke vreemdelingen in de SDKK nog steeds niet op orde is. Ondanks het feit dat een andere rechter de minister van Justitie het voordeel van de twijfel heeft gegeven in een zaak waarin Venezolaanse mannen een zak begonnen vanwege hun gevangenzetting in blok 1 van de SDKK.

Het gerecht acht het in deze zaak bovendien aannemelijk dat de vrouw daardoor immateriële schade heeft geleden en kent haar bij wijze van voorschot op de naar billijkheid vast te stellen vergoeding op een bedrag van driehonderd gulden toe, zijnde een voorschot van 25,00 gulden per dag.

Deel dit artikel