Nieuws Curaçao

Curaçao moderniseert wetgeving Douane

WILLEMSTAD – Minister Javier Silvania gaat het stof van de nieuwe Douanewet afblazen om deze zo snel mogelijk aan de Staten te presenteren.

De Algemene Landsverordening Douane en Accijnzen, ALDA is besproken met de vertegenwoordigers van de Douane.

Het ontwerp van de ALDA is al in 2016 aan de Staten gepresenteerd. Ook is er toen een verzoek ingediend bij de Sociaal Economische Raad en de Raad van Advies om advies uit te brengen, hetgeen ook gebeurd is.

In het kader van nationale en internationale afspraken zegt Silvania nu dat het wenselijk is om het formele douanerecht te formaliseren en hernieuwde regels vast te stellen voor het douanetoezicht, met name met betrekking tot invoerrechten, accijnzen en harmonisatie van de douaneprocedures.

Het is niet de intentie van de minister om een nieuwe Landsverordening op te stellen, maar om wijzigingen aan te brengen aan het bestaande wetsontwerp.

Deze wijzigingen dienen budget neutraal te zijn en mogen geen tariefsverhogingen bevatten.

Er is een werkgroep belast met de werkzaamheden omtrent de ALDA en deze zal zich tevens buigen over de versimpeling van de invoerrechten.

Na verwerking van de wijzigingen en uiteraard de adviezen van de bovengenoemde partijen, zal de minister de ALDA nogmaals aanbieden aan de Staten.

Deel dit artikel