Nieuws Curaçao

Curaçao moet structureel financieel beheer verbeteren voor realisatie begrotingsoverschot

WILLEMSTAD – De overheid van Curaçao moet het financieel beheer structureel aanscherpen om een aanzienlijk begrotingsoverschot te realiseren. Dat schrijft het College financieel toezicht naar aanleiding van de uitvoeringsrapportage van Curaçao over het tweede kwartaal van dit jaar.

Terwijl het eiland de potentie heeft om dit jaar een overschot van veertig tot zestig miljoen gulden te behalen, blijkt dat dit potentieel vorig jaar niet optimaal benut werd. Aan het einde van het begrotingsjaar 2022 doken onvoorziene kosten op, waardoor het geplande overschot werd aangetast.

Ondanks de uitdagingen van het verleden, heeft Curaçao aangetoond dat het potentieel heeft om positieve begrotingsoverschotten te behalen. Dit jaar werd tot en met het tweede kwartaal een overschot van 113 miljoen gulden gerealiseerd, een aanzienlijk bedrag dat 65 miljoen gulden hoger ligt dan oorspronkelijk begroot. Deze gunstige ontwikkeling wordt voornamelijk toegeschreven aan hogere belastinginkomsten dan verwacht.

Voorafgaand

Om te voorkomen dat zich een herhaling voordoet van het scenario in 2022, waarin nagekomen lasten het overschot verminderden, dringt het Cft aan op structurele maatregelen. Een zorgvuldig en doortastend financieel beheer gedurende het gehele begrotingsjaar is cruciaal om het potentieel van begrotingsoverschotten te benutten en tegelijkertijd onverwachte uitgaven onder controle te houden.

Het Cft heeft aanbevolen om voorafgaand toezicht in te stellen op het aangaan van financiële verplichtingen en heeft Curaçao verzocht om te rapporteren over de genomen maatregelen om het financieel beheer te versterken. 

Door proactieve stappen te ondernemen om de financiën op orde te krijgen, kan Curaçao de weg vrijmaken voor duurzaam economisch herstel en financiële veerkracht op lange termijn.

Deel dit artikel