Nieuws Curaçao

Curaçao moet Venezolaanse vrouw zonder papieren vrijlaten na tik op de vingers van de rechter: schending Mensenrechten

Archieffoto - SDKK

WILLEMSTAD – Curaçao is door de rechter in Willemstad op de vingers getikt vanwege de vreemdelingenbewaring. Yusmary, een Venezolaanse vrouw werd, in strijd met het de mensrechtenbepalingen, gevangen gezet bij strafrechtelijk veroordeelde vrouwen in de SDKK-gevangenis. Zij is door de rechter in onmiddellijke vrijheid gesteld.

De minister van Justitie verklaarde tijdens de behandeling dat Yusmary op een aparte afdeling verbleef voor vreemdelingen, maar dat bleek niet te kloppen. Net zoals zoveel andere vrouwen uit Venezuela was zij niet geplaatst in de vreemdelingenbarakken, maar in de vrouwenvleugel van de SDKK-gevangenis tussen andere veroordeelde vrouwen die hun straf uitzitten vanwege criminele activiteiten.

Yusmary legde uit dat er geen fysieke scheiding bestond tussen haar en de vrouwelijke gedetineerden en dat zij vreesde voor haar lichamelijke integriteit, niet in de laatste plaats omdat zij bedreigd werd door een of meer vrouwelijke gedetineerden. 

Verder legde zij uit dat op haar hetzelfde regime van toepassing was als dat voor de strafrechtelijk veroordeelde vrouwelijke gedetineerden geldt. Vreemdelingen zijn niet veroordeeld door een rechter en zitten geen gevangenisstraf uit en mogen daarom, volgens het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens ook niet zo behandeld worden.

EVRM

Volgens de rechter heeft de minister van Justitie de door Yusmary aangedragen feiten en omstandigheden onvoldoende weerlegd. Op basis van artikel 5 van het EVRM gelden een aantal voorwaarden die bij de beslissing om een vreemdeling al dan niet in detentie te nemen dienen te worden gewaarborgd. 

Een van die voorwaarden is dat de plaats waar en de omstandigheden waaronder de maatregel van vreemdelingenbewaring wordt uitgevoerd passend moet zijn in die zin dat het te onderscheiden is van strafrechtelijke detentie. Het ondergaan van vreemdelingenbewaring in een strafgevangenis onder een gevangenisregime is niet toelaatbaar, aldus de rechter. 

HRDC

De Venezolaanse vrouw werd bijgestaan door Human Rights Defense Curaçao, HRDC, die opkomt voor mensenrechten op Curaçao. De organisatie vecht al langer tegen de onmenselijke situatie en behandeling in de vreemdelingenopvang, die inmiddels is gesloten.

Ieteke Witteveen, voorzitter van HRDC is blij met het vonnis, die volgens haar de weg opent om de andere vier Venezolaanse vrouwen en vijf Venezolaanse mannen die vastzitten in de SDKK ook vrij te krijgen.

Deel dit artikel