Nieuws Curaçao

Curaçao vergrijst, Curaçaoënaars worden 12 jaar ouder dan in de jaren zestig van de vorige eeuw

WILLEMSTAD – Curaçao vergrijst. Werden inwoners van het eiland in jaren zestig van de vorige eeuw nog 67 jaar oud. Nu tussen 2015 en 2020 is die opgelopen naar bijna 79 jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek

Ook het percentage ouderen boven de 65 wordt groter. In 2011 bestond 13,6 procent van de totale bevolking nog uit inwoners van de leeftijdsgroep van 65+. Per 1 januari 2022 is dit opgelopen naar 19,8 procent.

Curaçao had op 1 januari van dit jaar 29.930 inwoners ouder dan 65 jaar, een op vijf inwoners. Een ‘breakdown” van het aantal inwoners met leeftijd vanaf 65 tot en met 100 laat zien dat zestig procent van de ouderen vrouw is. 

Vrouwen worden ook ouder in deze statistiek. Vooral boven de 85. Van de ouderen boven de 100 is 83 procent vrouw.

De leeftijdscategorie 0-14 jaar is vanaf 1992 tot en met 2022 afgenomen, van 26 procent naar 17 procent. Dit komt omdat er mindere baby’s zijn geboren in deze periode. De leeftijdsgroep 15-64 jaar in dezelfde periode constant gebleven. 

Werkloosheid

Bol AlgemeenBol Algemeen

Steeds meer ouderen moeten blijven werken. Het stijgende werkloosheidscijfer van mensen ouder dan 65+ geeft onder ander aan dat meer mensen naar een baan zoeken ondanks dat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, aldus het CBS, die daarvoor cijfers gebruikt van het Volksgezondheidsinstituut Curaçao, het VIC.

Deel dit artikel