Nieuws Curaçao

Curaçao verhoogt minimumloon niet voor 2022

Curaçao verhoogt minimumloon niet

Het minimumloon op Curaçao wordt voor 2022 niet verhoogd. Dat schrijft de minister van Sociale Zaken in een gepubliceerd advies.

Dat zou een negatief effect hebben op de inflatie en op de loonontwikkeling voor alle andere sectoren. In een crisissituatie, waarin de arbeidsproductie niet omhoog gaat, zou het bevoordelen van een kleine groep niet verdedigbaar zijn tegenover anderen, die in moeten leveren.

De financiële situatie van het land staat een verhoging volgens de regering ook in de weg. De overheidsbegroting loopt dan van twee kanten een risico: enerzijds verminderde belasting- en premieafdrachten en anderzijds een toename van onderstandsuitkeringen.

Dit betekent dat werknemers van 21 jaar en ouder op uurbasis minimaal het 9,62 gulden blijft ontvangen aan brutoloon, zoals te zien is in bovenstaand tabel.

Het jeugdminimumloon blijft ook ongewijzigd:


Deel dit artikel