Gezondheidszorg

Curaçao vierde Wereldgezondheidsdag: Mijn gezondheid, mijn recht

WILLEMSTAD – In het teken van Wereldgezondheidsdag, die jaarlijks op 7 april wordt gevierd, zette Curaçao gezondheid in de schijnwerpers als een fundamenteel en universeel recht. Dit jaar werd de dag gemarkeerd met het thema ‘Mijn gezondheid, mijn recht’, ondersteund door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en andere gerelateerde organisaties. Het doel was om het bewustzijn te verhogen over het belang van toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen, overal ter wereld.

Het Ministerie van Gezondheid nam deze gelegenheid om te reflecteren op significante stappen die volgens hem zijn gezet om de gezondheidszorg op het eiland te verbeteren, in lijn met het thema van het recht op gezondheid. Recente initiatieven omvatten de opening van nieuwe huisartsenposten (HAP) die buiten kantoortijden toegankelijker zijn voor de bevolking, waardoor de toegang tot primaire zorgverlening is vergroot.

Levenskwaliteit

Een ander belangrijk succes, volgens het ministerie is de vermindering van de wachttijden voor staaroperaties, door het Advent ziekenhuis toestemming te geven hun team van specialisten uit te breiden. Dit heeft niet alleen de klachten van patiënten verminderd, maar ook hun levenskwaliteit na de operatie significant verbeterd, aldus het ministerie.

Bovendien heeft de introductie van heupoperaties in de Curaçao International Clinic, een positieve bijdrage geleverd aan de verbetering van de levenskwaliteit van patiënten. Dit toont naar eigen zeggen aan dat er belangrijke stappen worden gezet in de richting van een meer inclusieve en toegankelijke gezondheidszorg.

Er zijn ook extra subsidies verstrekt aan verschillende gezondheidsorganisaties om de zorg voor patiënten te verbeteren. Dit omvat een breed scala aan diensten, van familieplanning tot geestelijke gezondheidszorg, die allemaal essentieel zijn voor het welzijn van de gemeenschap.

Ambulancezorg

Een van de opmerkelijke projecten is de ontwikkeling van ‘gezinsvervangende woningen’ voor 40 mensen met een matige intellectuele beperking, wat een belangrijke stap voorwaarts is in het bieden van gepaste zorg en ondersteuning.

Daarnaast hebben verschillende medische professionals de nodige vergunningen gekregen om in Curaçao te kunnen werken, de aanschaf van nieuwe ambulances, en het starten van een project om de ambulancezorg te optimaliseren.

Verder is er een plan goedgekeurd voor de bouw van een nieuw gebouw voor de Fundashon Duna Lus (Kraamkliniek) als onderdeel van het ontwikkelingsproject in het gebied van Kolon. 

Als onderdeel van het landspakket wordt hard gewerkt aan de hervorming van de gezondheidszorgdiensten om de kwaliteit, toegankelijkheid en duurzaamheid te garanderen. Dit omvat ook inspanningen om de efficiëntie van de ziekenhuizen en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te verbeteren.

Deel dit artikel