Algemeen

Curaçao werkt aan akkoord voor functioneren Multidisciplinair Team

Foto - Èxtra

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao werkt aan een akkoord zodat het Multidisciplinair Team kan functioneren. Dit team, bestaande uit overheidsinstanties zoals THZ (GMN), SBAB, SOAW, SOAB en MEO, staat momenteel stil door discussies tussen de ambtenaren over verantwoordelijkheden. Het akkoord ligt nu bij de juridische afdeling van de regering voor advies. Zodra het advies binnenkomt, kan de Raad van Ministers het goedkeuren.

Het nieuwe beleid is gericht op het controleren van bedrijven op naleving van hygiëneregels en vervaldatums van producten. Het is in de plannen essentieel dat elk bedrijf een Kwaliteitsmanager heeft die verantwoordelijk is voor hygiëne en toezicht op vervallen producten. Deze persoon moet een lijst bijhouden van alle producten in voorraad en hun vervaldatums. Dit maakt volgens de overheid interne controle eenvoudiger en minimaliseert de kans op problemen tijdens inspecties.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Flexibeler

Inspecteur van Volksgezondheid Sirving Keli legt uit dat het nieuwe beleid flexibeler is. Bedrijven worden niet zomaar gesloten bij het vinden van problemen. In plaats daarvan krijgen ze de kans om alles in orde te brengen. “Ons doel is niet om te straffen, maar om te informeren en te leren,” zegt Keli. “Het sluiten van een locatie is een laatste redmiddel.”

Controles vinden voortaan niet meer ’s avonds plaats, wanneer bedrijven vol zijn. Ondernemers moeten bereid zijn om buiten openingstijden gecontroleerd te worden. Elk bedrijf krijgt twee keer per jaar een controlebezoek, afhankelijk van het risiconiveau van het bedrijf. Hoogrisicobedrijven kunnen tot vier controles per jaar krijgen.

Het nieuwe beleid, dat vanaf juli geleidelijk van kracht wordt, vereist dat alle producten een vervaldatum en een etiket hebben in Papiaments, Nederlands, Engels of Spaans. Er wordt een controlefolder verspreid zodat bedrijven weten waaraan ze moeten voldoen.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Sluiting

Wat betreft de communicatie over sluitingen, benadrukt Keli dat de filosofie is om schade aan het bedrijf te beperken. Er wordt niets op het bedrijf geplaatst om aan te geven dat het gesloten is en er wordt niet gecommuniceerd over de situatie. Bedrijven worden aangemoedigd om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Minister Silvania voegt toe dat het belangrijk is om duidelijke afspraken te hebben tussen de ministeries, zodat het Multidisciplinair Team goed kan functioneren. THZ heeft de bevoegdheid om zelfstandig controles uit te voeren, zonder samenwerking met SBAB of de politie.

Deel dit artikel