Economie

Curaçao wil komen tot Garantiefonds Ondernemingskredieten

Gisteren vond in het Avila hotel een bijeenkomst plaats met financiële instellingen op het eiland. Foto: BES-Reporter
bijeenkomst over garantiefonds

Gisteren vond in het Avila hotel een bijeenkomst plaats met financiële instellingen op het eiland. Foto: BES-Reporter

Willemstad- De regering van Curaçao werkt aan de introductie van een garantiefonds voor ondernemingsfinanciering. Middels het garantiefonds kan het risico dat financiers lopen bij het verstrekken van leningen aan bedrijven worden beperkt. De hoop is hierbij dat de financiering van nieuwe projecten op het eiland zal worden vergemakkelijkt, hetgeen bij zal dragen aan het bewerkstelligen van economische groei.

Het project maakt onderdeel uit van de groeistrategie die de regering in Willemstad wil uitwerken. Het project om te komen tot een garantiefonds wordt getrokken door het Curaçao Development Institute (CDI).

Het garantiefonds zou moeten worden opgezet naar het model van het Borgstelling MKB kredieten (BMKB) in Nederland. Curaçao ontvangt daarom technische bijstand van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). De werkgroep Financieel Instrumentarium van het Land werkt de voorstellen nader uit. Volgens Harry Parisius van CDI moeten er in het derde kwartaal conrete voorstellen liggen.

Natascha Szilágyi en Reinerus van Erp van RvO verkenden samen met de potentiële financiers enkele wensen en behoeften die er op het eiland bestaan.

Deel dit artikel