Nieuws Curaçao

Curaçao wil meer niet-Nederlandse tandartsen toelaten

WILLEMSTAD – De regering heeft besloten de toelatingsprocedure voor niet-Nederlands opgeleide tandartsen te moderniseren. De huidige regelgeving stamt nog uit 1934.  

De vernieuwde procedure houdt in dat een nieuw aangestelde examencommissie de bevoegdheid krijgt om onder bepaalde voorwaarden vrijstellingen te verlenen voor het toelatingsexamen tandheelkunde. 

De commissie toetst of de buitenlandse opleiding en het behaalde diploma voldoen aan de gestelde eisen en of deze een vergelijkbaar niveau hebben als een Nederlands tandartsendiploma. 

De examencommissie heeft ook de mogelijkheid om een examen af te nemen, waarbij de examenvorm wordt gemoderniseerd en nu bestaat uit een stage gevolgd door een praktijk- en een theoretisch examen.

Deze modernisering zorgt ervoor dat de toelatingsprocedure transparanter en duidelijker wordt voor zowel lokale studenten als buitenlandse aanvragers. 

Dit maakt het gemakkelijker voor aankomende studenten om hun studiekeuze af te stemmen op de mogelijkheden om na hun studie terug te keren en toe te treden tot de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt met de wijziging een gelijke behandeling tussen artsen, medisch specialisten en tandartsen nagestreefd.

Deel dit artikel