Overheid

Curaçao wil op het laatste moment een UBO-register invoeren vanwege CFATF-audit

WILLEMSTAD – Op initiatief van minister van Financiën, Javier Silvania, heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een dringend advies uitgebracht over de invoering van het UBO-register in Curaçao. 

Dit register, een sleutelinstrument in de strijd tegen financiële misdrijven, verhoogt naar verwachting de transparantie binnen het zakelijk verkeer op het eiland aanzienlijk door het identificeren en registreren van de daadwerkelijke belanghebbenden van ondernemingen.

De beweging naar een UBO-register is versneld door de noodzaak om te voldoen aan internationale vereisten, vooral met het oog op de aankomende beoordeling door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) in juni. 

De SER benadrukt het belang van dit register voor het verbeteren van due diligence procedures en het faciliteren van bevoegde instanties zoals het Openbaar Ministerie en de Centrale Bank bij het onderzoeken van witwaspraktijken en financiering van terrorisme.

De implementatie wordt volgens de SER gekenmerkt door een zorgvuldige balans tussen transparantie en privacybescherming, waarbij de Kamer van Koophandel en Nijverheid (KvK) aangesteld is voor het beheer van het register. 

Deze stap is niet alleen een antwoord op nationale wetgeving, maar ook een cruciale maatregel om te voldoen aan de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF), de leidende intergouvernementele organisatie in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Deel dit artikel