Algemeen

Curaçao zet belangrijke stap in de strijd tegen corruptie

WILLEMSTAD – De Raad van Ministers van Curaçao heeft unaniem ingestemd met het opstarten van het ratificatieproces van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie, ook bekend als het UNCAC (United Nations Convention against Corruption). 

Dit verdrag, dat op 31 oktober 2003 werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en in werking trad op 14 december 2005, markeert een wereldwijde inzet om corruptie zowel in de publieke als private sector aan te pakken.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Het UNCAC-verdrag, het eerste juridisch bindende internationale anti-corruptieverdrag, verplicht landen tot het implementeren van maatregelen die corruptie in alle vormen bestrijden. Dit omvat preventie, strafrechtelijke vervolging, internationale samenwerking en het terugvorderen van door corruptie verkregen vermogensbestanddelen. Het benadrukt het belang van integriteit, verantwoordelijkheid en transparantie binnen overheidsinstanties en de private sector.

De ratificatie van dit verdrag door Curaçao betekent actieve ondersteuning bij onderzoeken naar corruptie en het bevorderen van goed bestuur. Door deelname aan het UNCAC streeft Curaçao naar het verhogen van transparantie en het versterken van de betrokkenheid van de samenleving bij het voorkomen van corruptie.

Het UNCAC-verdrag bestaat uit acht hoofdstukken die diepgaand ingaan op maatregelen voor preventie, rechtshandhaving, en internationale samenwerking. Het bevorderen van internationale samenwerking is een kernpunt van het verdrag, inclusief bijstand bij onderzoeken en vervolgingen van corruptiegevallen. Staten worden ook aangemoedigd om transparantie te verhogen en maatschappelijke participatie in preventieprocessen te versterken.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel