Nieuws Curaçao

Evaluatie corruptierisico’s Curaçao

WILLEMSTAD – Fundashon Kòrsou Transparente, de burgerbeweging opgericht na de publicatie van het 2013 Transparency International rapport over corruptierisico’s in Curaçao, neemt de komende maanden de tijd om de voortgang van de aanbevelingen van destijds te evalueren. De organisatie gaat de tussentijdse conclusies publiceren.

Het rapport uit 2013 bood een diepgaand inzicht in de sterke en zwakke punten van het nationale integriteitssysteem van Curaçao en gaf aanbevelingen voor verbetering. Tien jaar na het rapport vraagt Fundashon Kòrsou Transparente aandacht voor de huidige stand van zaken en reflecteert op de toen gemaakte aanbevelingen.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Sterke en Zwakke Pijlers

In het rapport van Transparency International werden 14 pijlers geëvalueerd die het institutionele landschap van Curaçao vormen, zoals het parlement, de regering, de rechtspraak, de overheid, rechtshandhavingsinstanties, politieke partijen, media en het bedrijfsleven. Elke pijler werd beoordeeld op zijn algehele capaciteit, interne governance en procedures, en de rol binnen het integriteitssysteem.

In het rapport werden de rechterlijke macht, de Ombudsman en controle- en toezichtinstanties als sterke pijlers geïdentificeerd. Daarentegen werden politieke partijen, de publieke sector en de media gezien als zwakke pijlers. Met name het gebrek aan transparantie en verantwoordingsplicht bij politieke partijen werd bekritiseerd.

Tien jaar geleden deed Transparency International verschillende aanbevelingen, waaronder het ratificeren van de VN-Conventie tegen corruptie en het ontwikkelen van een actieplan voor de implementatie daarvan.

Sale juli 2024Sale juli 2024

Ook werd aangedrongen op een toename van transparantie in alle sectoren, vooral wat betreft de financiering van politieke partijen. Daarnaast werd het belang van financiering en capaciteitsopbouw van rechtshandhavingsinstanties benadrukt.

Fundashon Kòrsou Transparente besteedt de komende maanden aandacht aan de huidige situatie, de geboekte vooruitgang en de nog uit te voeren stappen voor een transparanter Curaçao. De stichting wil erop toezien dat de aanbevelingen niet in de vergetelheid raken en dat er continue aandacht is voor integriteit en transparantie op het eiland.

Deel dit artikel