Nieuws Curaçao

Curaçaose krantenoverzicht donderdag 4 januari

WILLEMSTAD – Het Antilliaans Dagblad opent op de voorpagina vandaag met de kop: “31% armoede op Curaçao”. Daarin een een verslag over de armoedesituatie op Curaçao. Uit recent onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de bevolking onder de armoedegrens leeft.

Volledige Artikel: “Op dit moment leven 16.872 huishoudens in armoede, onder de armoedegrens. Dit betreft meer dan 45.000 inwoners van Curaçao, exclusief niet-gedocumenteerde vreemdelingen. Met een totale bevolking van 148.925, staat dit gelijk aan 31,3 procent in armoede. Deze cijfers zijn afkomstig van een onderzoek door Miguel Goede en opgenomen in een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over het verhogen van het minimumloon. De SER erkent de noodzaak van loonsverhoging maar benadrukt dat meerdere strategieën nodig zijn om armoede effectief te bestrijden.”

De SER stelt ook vast dat de lokale arbeidsmarkt gekenmerkt wordt door een hoge werkloosheid en dat de werkloosheid het hoogst is onder de laagopgeleiden.

En, zo schrijft het adviesorgaan: ,,Met inachtneming van deze constatering kan een mogelijke productiviteitsval (dit is dat werknemers afgevloeid worden of omdat overgegaan wordt op meer automatisering of minder geïnvesteerd wordt omdat de kosten stijgen, red.) als gevolg van verdere verhoging van het minimumloon juist de werkloosheid in het algemeen, en de werkloosheid onder laagopgeleiden in het bijzonder, versterken.

Tegen deze achtergrond wil de SER de regering aanbevelen tot het verrichten van een onderzoek naar de oorzaken van de hoge werkloosheid onder laagopgeleiden. Het is van belang om te weten of de hoge werkloosheid onder laagopgeleiden mede veroorzaakt wordt door de productiviteitsval.”

2. Extra schrijft ook over armoede, op de voorpagina, onder ce kop: “Investering van 99 miljoen nodig voor verlichting”

De krant Extra licht de inspanningen van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Werkgelegenheid en Welzijn (SOAW) toe, onder leiding van minister Cecilia Larmonie. Er is in totaal 99 miljoen gulden geïnvesteerd in verschillende sociale programma’s.

Volledige Artikel: “Volgens het jaarverslag van de overheid heeft het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Werkgelegenheid en Welzijn (SOAW) teruggeblikt op een reeks prestaties in 2023. SOAW heeft 99 miljoen gulden geïnvesteerd in diverse gebieden, waaronder 7 miljoen voor huursubsidies, 1,5 miljoen voor water- en elektriciteitssubsidies, en 62,7 miljoen voor onderstand en andere faciliteiten. Deze investeringen zijn gericht op het creëren van adequate voorzieningen voor degenen die hulp en zorg nodig hebben.

Belangrijke maatregelen zijn onder andere een verhoging van 30% van zowel de onderstand als het pensioen voor ouderen, en het invoeren van een compensatieregeling voor gepensioneerden.”

3. Ook in Extra op pagina 2: “Huisarts Yves ‘Payo’ Schoop: Huidige Griepvirus Sterker dan Vorige Periode”

In een recent interview met huisarts Yves ‘Payo’ Schoop, bespreekt de Extra de toename van ernstige griepgevallen op Curaçao. De arts benadrukt dat het huidige griepvirus sterker is dan voorheen.

Volledige Artikel: “Vanaf december vorig jaar tot nu in januari, zien we een aanzienlijke toename van griepgevallen op Curaçao. De symptomen zijn ernstig, inclusief hevige lichaamspijnen.

Sale juli 2024Sale juli 2024

In zijn toespraak op het Brionplein op 31 december, sprak premier Gilmar Pisas over deze griep die hem ook hard heeft getroffen, en hij adviseerde mensen die het hebben om een mondmasker te dragen, om zo de verspreiding naar anderen te voorkomen.

Dr. Schoop licht toe dat er elk jaar rond deze tijd een griepgolf is. Dit jaar is het virus sterker dan de voorgaande periode.

Het griepvirus zit altijd in het bovenste deel van de luchtwegen, maar deze keer gaat het naar de maag en darmen van mensen, wat leidt tot overgeven en diarree. Het griepvirus geeft dezelfde symptomen als ‘buikgriep’ en ook maagklachten. Wanneer iemand ‘buikgriep’ heeft, verliest hij mineralen en ‘vocht’. Daarom is het noodzakelijk om deze onmiddellijk in te nemen.

Verder zei dokter Schoop dat de gevolgen van veel mensen die ziek zijn met de griep kunnen leiden tot een tekort aan medicijnen op Curaçao. Hij merkt ook op dat er veel bacteriële infecties van de keel zijn, zoals ‘keelontsteking’. Veel antibiotica zijn verouderd in de apotheken en zijn niet gemakkelijk te verkrijgen.

Hij raadt aan om de griepprik te halen, vooral voor risicogroepen zoals ouderen, astmapatiënten en diabetici, om ernstige gevolgen te voorkomen.”

4. In de Vigilante en de Extra op pagina 11: “Fundashon pa Konsumidó Legt Verschil uit Tussen ‘Service Charge’ en Fooi”

In een artikel van de Extra en Vigilante legt de Fundashon pa Konsumidó het verschil uit tussen de ‘service charge’ en fooi in de horeca. De uitleg is gericht op het informeren van consumenten over hun betalingsverplichtingen.

Volledige Artikel: “Bij het bezoeken van restaurants of cafés, vooral tijdens feestdagen, is het belangrijk voor consumenten om te begrijpen wat zij betalen. De ‘service charge’, vaak aangegeven op de rekening, omvat niet alleen de service maar ook de algehele ervaring en ambiance die het etablissement biedt.

Deze toeslag varieert van 10% tot 15% van het totaalbedrag. Indien de ‘service charge’ niet duidelijk op het menu staat vermeld, is de klant niet verplicht deze te betalen. Fooien daarentegen zijn een vrijwillige extra betaling door de klant als blijk van waardering voor de service. Het is aanbevolen om fooien contant te geven, omdat anders de eigenaar van het etablissement belasting moet betalen over dit bedrag.”

Wanneer het etablissement de servicekosten ontvangt, beslissen zij hoe deze inkomsten worden verdeeld. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Ze kunnen het volledige bedrag onder het personeel verdelen, omdat iedereen heeft bijgedragen aan de service en ervaring die de klant ontvangt. Sommige etablissementen kiezen ervoor om een deel te houden en de rest onder het personeel te verdelen. Elk horeca-etablissement beslist zelf hoe ze dit doen.

5. Antilliaans Dagblad bespreekt op de uitgaanspagina “Opening Carnavalsseizoen 2024”

Het Antilliaans Dagblad kondigt de opening van het carnavalsseizoen 2024 aan met een optreden van de populaire band Kassav’ en diverse carnavalsactiviteiten.

Volledige Artikel: “Morgen markeert de start van het carnavalsseizoen 2024, geleid door het thema ‘Nos Karnaval’. De opening wordt gevierd met een parade en een optreden van Kassav’ in het Curaçao Festival Center. Net als vorig jaar vindt er eerst een parade plaats waarna het feest losbarst met de muzikale optredens.

Het carnavalsseizoen is korter dan vorig jaar, waarbij organisator FDKK benadrukt dat zij een gestructureerde aanpak en begrotingsdiscipline hanteren om het carnaval als sterk exportproduct te promoten. De verschillende carnavalsoptochten en activiteiten zijn gepland, inclusief de kinder- en tienerparades, en de Gran Marcha. Dit jaar zal FDKK ook doorgaan met hun campagne om plasticgebruik te verminderen door carnavalsbekers te verkopen.”

6. Het Antilliaans Dagblad schrijft op pagina 3: “Roos Wind Wereldkampioen Zeilen”

Het Antilliaans Dagblad brengt het inspirerende verhaal van Roos Wind, die wereldkampioen zeilen is geworden in Brazilië. Ze won goud in de ILCA 6 klasse.

Volledige Artikel: “Roos Wind, afkomstig uit Curaçao en getraind in Nederland, heeft het wereldkampioenschap zeilen voor de jeugd gewonnen in de ILCA 6 klasse. Het evenement vond plaats in Buzios, Brazilië. Wind domineerde de competitie door vijf van de negen races te winnen. Haar overwinning was nauw, met slechts een paar punten verschil met haar naaste concurrenten. Wind, die nog steeds een klein vlaggetje van Curaçao op de achterkant van haar boot heeft, wordt beschouwd als een toekomstige topzeilster in deze Olympische klasse.”

Deel dit artikel