Nieuws Curaçao

Curaçaose luchtvaart worstelt nog steeds met FAA Categorie 1 Status 

WILLEMSTAD – Ondanks significante vooruitgang, blijft de Curaçaose burgerluchtvaartsector worstelen met cruciale obstakels op weg naar het herwinnen van de FAA-Categorie 1 status. Dat valt af te leiden uit de woorden van minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).

Vooral de begroting en de personeelsbezetting van de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit (CBA) blijven grote struikelblokken vormen in het succesvol doorlopen van een FAA-audit.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Een belangrijke mijlpaal in het proces is volgens Cooper de goedkeuring van de Passenger Safety Oversight Charge wet door het Parlement van Curaçao. Deze wet, die jaarlijks tussen de 1,3 en 1,6 miljoen gulden genereert, is essentieel voor de financiering van de training van personeel bij de CBA. De wet zal helpen om de veiligheidsnormen in de luchtvaartsector te verbeteren en te handhaven, wat een vereiste is voor het bereiken van de FAA-Categorie 1 status.

Personele uitdagingen

Maar de implementatie van de wet is slechts een deel van de oplossing. Minister Cooper benadrukt dat de uitbreiding van het personeel bij de CBA en de daarbij horende financiering nog steeds grote hindernissen vormen. 

Hoewel de Raad van Ministers heeft ingestemd met een substantiële uitbreiding van de formatieplaatsen, blijven concrete invullingen uit. Dit wordt verder bemoeilijkt door de eisen van de CFT (College financieel toezicht), die bepalen dat nieuwe formatieplaatsen binnen de bestaande overheidsstructuur gevonden moeten worden.

Financiën

Bovendien is de begroting van de CBA al jaren onvoldoende om de taken, verantwoordelijkheden en ambities adequaat uit te voeren. Zonder de invulling van deze essentiële elementen voor effectief toezicht op de luchtvaartsector, lijkt de FAA-Categorie 1 status nog ver weg.

De problemen binnen de Curaçaose luchtvaartsector zijn niet nieuw en hebben hun oorsprong tijdens het eerdere mandaat van minister Cooper. Ondanks het aantrekken van diverse luchtvaartexperts, blijft de vooruitgang trager dan gehoopt. Minister Cooper erkent de voortdurende uitdagingen en benadrukt het belang van snelle en effectieve oplossingen om de Curaçaose luchtvaartsector weer op het gewenste niveau te krijgen.

Toekomstperspectief

Het verkrijgen van de FAA-Categorie 1 status is essentieel voor de ontwikkeling en uitbreiding van de Curaçaose luchtvaartindustrie, met directe invloed op de economische welvaart en internationale connectiviteit van het eiland. De regering blijft zich inzetten om de noodzakelijke stappen te zetten voor het bereiken van deze status, ondanks de huidige hindernissen.

Deel dit artikel