Nieuws uit Nederland

Curaçaose motie ter stemming in de Tweede Kamer

DEN HAAG – Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV) noemt het een unicum dat de Nederlandse Tweede Kamer komende dinsdag stemt over een motie van het Curaçaose Statenlid Gwendell Mercelina. De motie vraagt de Rijksministerraad om belastingverdragen van Curaçao zonder onnodige belemmeringen te ratificeren. 

Staatssecretaris Marnix van Rij van Financiën zal hierover advies vragen aan de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Buitenlandse Zaken. Tijdens de plenaire behandeling van het belastingverdrag met Malta mochten ook Curaçaose Statenleden als ‘bijzonder gedelegeerden’ spreken. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Bosma verwelkomde hen en benadrukte hun rol bij deze historische behandeling. De motie-Mercelina benadrukt het belang van fiscale autonomie voor Curaçao en het vermogen om zelfstandig verdragen te onderhandelen. Het huidige proces via de Tweede Kamer wordt als complex gezien, en de motie verzoekt om een soepeler ratificatieproces voor door Curaçao onderhandelde belastingverdragen.

Goksector

Giselle Mc William, MAN-leider, benadrukt de noodzaak van deugdelijk onderzoek voordat een belastingverdrag met Malta wordt goedgekeurd. Zij uitte zorgen over mogelijke negatieve effecten op de economie van Curaçao en wees specifiek op de online goksector. 

Mc William stelde dat er onderzocht moet worden of het verdrag onbedoelde negatieve gevolgen kan hebben voor deze sector. Ze noemde ook dat Malta in 2021 is bekritiseerd vanwege gokregelgeving, wat vraagtekens zet bij de veiligheid van gokken onder het verdrag.

Een belastingverdrag tussen Curaçao en Malta kan verschillende risico’s met zich meebrengen, zoals het risico van belastingontwijking. Bedrijven en individuen kunnen belastingverdragen misbruiken om belasting te ontwijken. Door gebruik te maken van de verschillen in belastingstelsels tussen Curaçao en Malta, kunnen bedrijven winst verschuiven naar het land met de gunstigste belastingregels, waardoor ze effectief minder belasting betalen dan bedoeld.

Curaçao zou mogelijk belastinginkomsten kunnen mislopen als gevolg van belastingontwijkingsstrategieën die door multinationals worden gebruikt. Dit kan leiden tot een daling van de belastinginkomsten die nodig zijn voor publieke diensten en infrastructuur.

Het is essentieel dat zowel Curaçao als Malta zorgvuldige maatregelen nemen om deze risico’s te beperken, door bijvoorbeeld strikte anti-misbruikbepalingen op te nemen en samen te werken bij de handhaving van belastingregels.

Mc William roept op tot gedegen onderzoek om deze risico’s te identificeren en aan te pakken voordat het verdrag wordt goedgekeurd, om zo de economische belangen van Curaçao en de veiligheid in de goksector te waarborgen.

Deel dit artikel