Gezondheidszorg

Curaçaose overheid schiet Caprileskliniek eindelijk te hulp 

WILLEMSTAD – In een directe reactie op het urgente liquiditeitstekort van de Caprileskliniek heeft het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur besloten om een jaarlijks voorschot van 3,4 miljoen gulden te verstrekken. Dit voorschot is bedoeld als tijdelijke oplossing ter overbrugging tot de nieuwe tariefstructuur voor de geestelijke gezondheidszorg geïmplementeerd wordt.

De financiële problemen van de Caprileskliniek, een belangrijke instelling voor geestelijke gezondheidszorg op Curaçao, zijn al jarenlang een punt van zorg. De oorzaak ligt onder meer in een verouderde tariefstructuur, die niet meer aansluit bij de huidige zorgbehoeften en kosten. Dit heeft geleid tot een jaarlijks tekort van 3.4 miljoen, waardoor de continuïteit van de zorgverlening onder druk staat.

Het Ministerie van GMN erkent de noodzaak van een structurele oplossing en werkt aan de implementatie van het Visiedocument Geestelijke Gezondheidszorg. Dit document omvat een herstructurering van het zorgaanbod en een reorganisatie van de zorgaanbieders, waaronder de herziening van de tarievenstructuur.

Tot de nieuwe tarieven van kracht zijn, biedt het ministerie financiële ondersteuning om de kliniek draaiende te houden en de toegang tot essentiële geestelijke gezondheidszorg voor de bevolking van Curaçao te waarborgen. Het jaarlijkse voorschot van 3,4 miljoen gulden wordt in tranches uitbetaald en is gekoppeld aan duidelijke voorwaarden die gericht zijn op het verbeteren van de efficiëntie en het realiseren van kostenbesparingen binnen de Caprileskliniek.

Deel dit artikel