Nieuws Curaçao

Curaçaose overheid zegt start te maken met betere dienstverlening naar de burger

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao wil vaart achter haar plannen om de overheidsdienstverlening duurzaam te verbeteren. Dat meldt minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Ornelio Martina.

Na intensief onderzoek naar het functioneren van de overheid, inclusief de analyse van talloze rapporten uit de periode 2010 – 2022 en diepgaande gesprekken met leidinggevenden en ambtenaren van de negen ministeries, is het rapport ‘Niets doen is geen optie meer!’ geproduceerd.

Het rapport bevat voorstellen voor verbetering van de topstructuur, de sturing en inrichting van de ministeries, de rolverdeling tussen de minister en de ambtelijke topfuncties, de externe en interne dienstverlening en de bedrijfsvoering en de interministeriële samenwerking.

De Raad van Ministers heeft ingestemd met deze verbetervoorstellen en voorbereidingsbesluiten genomen voor het aanpassen van de wet- en regelgeving en het oprichten van het programma ‘Verbeteren Functioneren Overheid’, VFO.

Het VFO-programma, richt zich op de duurzame hervorming van het functioneren van de ambtelijke top en het overheidsapparaat als geheel.

De plannen omvatten ook het creëren van een toegankelijk overheidsloket voor alle vragen en producten en het bevorderen van verdere digitalisering van de dienstverlening.

Dit programma omvat alle negen ministeries en sluit aan op de afspraken tussen de regeringen van Curaçao en Nederland voor de uitvoering van het zogenoemde Landspakket Curaçao.

Deel dit artikel