Nieuws Curaçao

Curaçaose regering slaat Nederlands-leningsaanbod Ennia van 1,2 miljard gulden af

WILLEMSTAD – De regering-Pisas heeft het aanbod van Nederland voor een Ennia-lening van 1,2 miljard gulden afgeslagen. Dit besluit komt voort uit de zorg dat zo’n omvangrijke lening de Curaçaose Landsbegroting voor de komende 30 jaar zou beperken. De lening overschrijdt zelfs het bedrag van 911 miljoen dat tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021 werd geleend.

Het College financieel toezicht waarschuwde dat acceptatie van deze lening de overheidsfinanciën zodanig zou belasten dat de regering nauwelijks nog ruimte zou hebben voor andere investeringen. 

In een reactie op deze situatie overweegt de regering de insolvente verzekeringsgroep Ennia gefaseerd af te wikkelen, met compensatie vanuit de overheid. Hierbij wordt benadrukt dat dit geen faillissement betekent, maar het markeert wellicht wel het begin van het einde voor Ennia.

Bij een gefaseerde afwikkeling zou de aansprakelijkheid van Ennia-eigenaar, Hushang Ansary, en voormalige bestuurders en commissarissen gehandhaafd blijven. Recentelijk is er een strafrechtelijk onderzoek gestart naar aanleiding van twee aangiften van de Centrale Bank CBCS tegen Ennia en aan haar gelieerde personen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Recherche Samenwerkingsteam.

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen heeft de CBCS een team van lokale deskundigen aangesteld om SunResorts op Sint-Maarten te reorganiseren. Het doel is om deze belangrijke asset van Ennia te gelde te maken ten behoeve van de verzekerden.

Nederland had gesteld dat een oplossing voor Ennia noodzakelijk was voor een lagere rente van 3% voor de herfinanciering van de eerdergenoemde 911 miljoen aan coronaleningen. Zonder deze oplossing zou de rente significant stijgen, met verhoogde rentelasten voor de Curaçaose overheidsbegroting als gevolg.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel