Curaçao

Curaçaose stichting voor Professioneel Software Testen bestaat  één jaar

De afhankelijkheid van goede en werkende software systemen wordt steeds groter, ook op de eilanden. Denk daarbij aan systemen van de overheid, financiële instelling of van utiliteitsbedrijven. Met een groter belang vanuit de samenleving voor kwaliteit neemt ook het belang van het goed testen van deze systemen toe. Ruim een jaar geleden is de Curaçao Testing Qualifications Board (CTQB) opgericht met als doel testen op Curacao verder te professionaliseren. Tijd om terug te blikken en vooruit te kijken.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Gecertificeerde Testers
Een van de activiteiten van de CTQB is het coördineren van opleiding tot professionele software tester en middels het afleggen van een examen kan het ISTQB-certificaat worden verkregen dat  internationaal erkend is. CTQB werkt als lokale organisatie als onderdeel van de International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) waarbij wereldwijd al 750.000 examens zijn afgelegd en meer dan 600.000 ISTQB-testcertificaten zijn uitgereikt. Inmiddels heeft de CTQB al bijna 100 certificaten mogen uitreiken aan professionals op Curacao en Bonaire. Dit is een ongekend succes, het 100e certificaat wordt nog dit jaar verwacht. Ook indrukwekkend is het slagingspercentage op onze eilanden, maar liefst 74% van de deelnemers aan het examen is geslaagd. Pabien!

Testen wordt een vak
Mede door de activiteiten van de CTQB zien steeds meer bedrijven en instellingen op Curaçao testen als een vakgebied. Inmiddels is er een aantal organisaties waar dit als zodanig is ingericht, medewerkers worden opgeleid, testprocessen worden opgesteld c.q. verbeterd en zelfs op managementniveau komt er aandacht voor dit belangrijke aspect van IT.

Marketing
Bovenstaand kan natuurlijk niet worden gerealiseerd zonder goede ondersteuning door marketing. De CTQB heeft inmiddels een tweetal websites (www.ctqb.org en www.curacaotestevents.org), brochures en een banner. CTQB heeft reeds tweemaal met een stand op de jaarlijkse ICT conferentie, georganiseerd door ISACA Chapter Curaçao, gestaan.

Internationale vertegenwoordiging
De huidige voorzitter van de CTQB, dhr. Erik van Veenendaal, heeft inmiddels Curaçao (en Bonaire) mogen vertegenwoordigen op de halfjaarlijkse algemene vergadering van de ISTQB te Brussel. Binnenkort zal de CTQB ook weer aanwezig tijdens de algemene vergadering te Berlijn.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Bestuur
Het bestuur is inmiddels uitgebreid naar een 8-tal personen. Naast de oprichters c.q. het bestuur van het eerste uur bestaande uit Jacques Heide, Cai Walters, Coen Terpstra, Saida Ugueto en Erik van Veenendaal, zijn inmiddels Pauline Alfonso, Kevin van Eenennaam en Jay Albertoe tot het bestuur toegetreden.

Toekomst
Natuurlijk wil de CTQB allereerst doorgaan waarmee ze feitelijk pas is begonnen en nu al succesvol in is. Daarnaast wil het bestuur in de nabije toekomst specifieke bijeenkomsten gaan organiseren waar testers elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Ook wil de CTQB graag de opleidingen verder uitbreiden naar meer “advanced” en specialistische modules opdat testers daar waar zinvol c.q. noodzakelijk over meer kennis en kunde gaan beschikken. Zo is er onder andere de ambitie om een training Test Management te gaan organiseren in 2019.

Trainingen
Ook dit najaar organiseert de CTQB wederom een tweetal trainingen en bijbehorende examens. In November vindt zowel de training ISTQB Foundation als de training Agile Tester plaats. Meer informatie is te vinden op www.curacaotestevents.org, via deze site kan men zich tevens inschrijven.

Deel dit artikel