Nieuws Curaçao

De Belastingdienst werkt aan onterechte invorderingsacties en onjuiste betalingen

WILLEMSTAD – De Belastingdienst van Curaçao heeft in september bijna tienduizend belastingplichtigen uitstel verleend vanwege hun ingediende bezwaar. Ruim 5.200 bezwaarschriften zijn daarna afgehandeld en is uitstel weer ingetrokken.

Het maandelijks massaal uitstel van betaling toekennen heeft als doel om onterechte invorderingsacties te minimaliseren. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Op basis van de geregistreerde bezwaarschriften van de Inspectie worden de uitstellingen toegekend en na afhandeling van de bezwaarschriften weer ingetrokken.

Hoge aantallen

De Belastingdienst krijgt nog steeds hoge aantallen nieuwe bezwaarschriften binnen die mede worden veroorzaakt door de verstuurde dwangschriften voor de achterstallige aanslagen van de omzetbelasting en loonbelasting, die in de tweede helft van 2021 en de eerste helft van 2022 zijn opgelegd. 

Op het moment dat de Belastingdienst een betaling ontvangt die niet op direct op een aangifte op aanslag kan worden geboekt, komt dit bedrag op een tussenrekening terecht of wordt deze verwerkt als ‘vooruitbetaling’. Dit kan leiden tot onterechte invorderingsacties, omdat een belastingplichtige heeft betaald maar de betaling niet op de desbetreffende aanslag is verwerkt.

Door deze tussenrekeningen op te schonen kunnen het aantal openstaande aanslagen en onterechte invorderingen worden verminderd. Bij de opschoning wordt prioriteit gegeven aan de vooruitbetalingen van de afgelopen vijf jaar. 

Onvolledig

Uit onderzoek naar de reden van onjuiste betalingen is gebleken dat dit voornamelijk te wijten is aan het onvolledig invullen van gegevens door de belastingplichtige. 

Een voorbeeld hiervan is het gebruiken van het verkeerde betaalkenmerk tijdens een overboeking: de belastingplichtige vult bij het overmaken van de arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV het betaalkenmerk van de basisverzekering ziektekosten BVZ in. 

Om dit te voorkomen zal met de ontwikkelaars van het nieuwe heffingssysteem worden besproken of het haalbaar is om de 4 middelen, loonbelasting, basisverzekering ziektekosten, algemene verzekering bijzondere ziektekosten en arbeidsongeschiktheidsverzekering in de aangifte samen te voegen tot één bedrag dat onder één betaalkenmerk ‘loonheffing’ afgedragen kan worden. 

Deze aanpassing zou ook kunnen leiden tot de vermindering van onjuiste betalingen, naheffingsaanslagen, bezwaarschriften en onterechte invorderingsacties, waarmee de belastingdienst tijd en mankracht bespaard.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Deel dit artikel