Nieuws Curaçao

De Curaçaose ochtendkranten van 18 januari 2024

Het Antilliaans Dagblad schrijft op pagina 4: Handhavingsteam Milieudelicten

De premier van Curaçao, Gilmar ‘Pik’ Pisas, heeft een team opgericht om milieudelicten te bestrijden. Dit team, bestaande uit leden van de Curaçaose militie, zal patrouilleren om illegale stortplaatsen en vervuiling in natuurrijke gebieden en op zee aan te pakken. 

De oprichting van dit team is een reactie op de toenemende milieuvervuiling en de vele klachten hierover. Het team krijgt speciale voertuigen met moderne technologieën om hun werk effectiever uit te voeren.

Ondanks de inspanningen van de milieuafdeling om controles uit te voeren, is de vervuiling van het milieu op land en in zee toch uit de hand gelopen en de bron van veel klachten bij de Milieudienst. 

Het ingestelde handhavingsteam wordt bemand door leden van de Curaçaose militie die ervaring hebben in de handhaving van de openbare orde. Deze ploeg wordt in de loop van het jaar uitgebreid met meer leden en zal speciale voertuigen uitgerust met moderne technologieën tot de beschikking hebben om het werk van controle en opsporing efficiënter te kunnen uitvoeren.

Wat er niet in de krant staat is dat er geen onderliggende wetgeving is.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Hoewel het initiatief veelbelovend lijkt, is er onduidelijkheid over de juridische basis voor het handhaven van regels tegen illegale afvaldumping.

Opmerkelijk is dat bij de overgang van Curaçao van eilandgebied naar Land Curaçao, de afvalstoffenverordening niet is meegenomen. Hierdoor ontbreekt specifieke afvalstoffenwetgeving op het eiland. 

De huidige Landsverordening openbare orde bevat enkele artikelen over het dumpen van vuil op openbare wegen, maar deze zijn niet afdoende om effectief op te treden tegen de bredere milieuvervuiling op het eiland. 

Terwijl het nieuwe team zich inzet voor de bestrijding van milieudelicten, blijft de vraag open hoe effectief ze kunnen zijn zonder een sterke wettelijke basis. De Curaçaose regering zal wellicht moeten overwegen om de wetgeving te herzien of nieuwe wetten in te voeren om dit initiatief succesvol te maken en het milieu van het eiland te beschermen.

In de Extra: Nieuwe verkeersborden in Willemstad verbieden ‘U-turns

Automobilisten in Willemstad zullen opmerken dat er nieuwe teksten zijn toegevoegd onder de verkeersborden die ‘U-turns’ verbieden. Deze borden, die nu specifiek de teksten ‘No U-turn’ en ‘No girar en U’ bevatten, zijn een initiatief van de Dienst Openbare Werken (OW). 

Het doel van de tweetalige teksten, zowel in het Engels als in het Spaans, is om bestuurders duidelijker te maken wat de borden betekenen.

Dit initiatief komt voort uit de behoefte om de verkeersveiligheid te vergroten en verwarring onder bestuurders te verminderen. Door de instructies in twee talen aan te bieden, beoogt de Dienst Openbare Werken een bredere groep automobilisten te bereiken en te zorgen voor een beter begrip van de verkeersregels. 

Het Antilliaans Dagblad opent de krant met een artikel over Ennia onder de kop: Huidige oplossing ‘superieur’

En dat gaat dan over de reservering van dertig miljoen per jaar voor dertig jaar aan Ennia, zodat er geen korting hoeft plaats te vinden op de polissen van Ennia Caribe Leven.

Het Antilliaans Dagblad leest dit in de stukken die verband houden met de Nota van Wijziging op de Landsbegroting 2024 van Curaçao, zoals deze week door de regering aan de Staten aangeboden

De regering beschouwt haar oplossing als superieur aan een lening van Nederland.

Maar de Raad van Advies wijst op de risico’s van een jaarlijkse kapitaalinjectie van dertig miljoen gulden voor maximaal dertig jaar. De Raad adviseert meer details te verstrekken over de oplossing en de daarmee gemoeide risico’s voor de Landskas, waar toekomstige regeringen mee te maken krijgen.

De regering verwacht overigens dat de civielrechtelijke verhaal-procedures op de Amerikaanse eigenaar van Ennia, Hushang Ansary, en oud-bestuurders ‘worden voortgezet en een positieve uitspraak zal leiden tot een significante kasinstroom voor Ennia’. Die is nog niet opgenomen in de oplossing van de regering. Die denkt dat er een redelijke kans bestaat dat de claim (gedeeltelijk) zal worden verzilverd

Op de tweede plaats denkt Pisas dat een realisatie van de waarde van Mullet Bay op Sint-Maarten ook kan zorgen voor kasinstroom voor Ennia. “De hoogte van deze realisatie is afhankelijk van de plannen voor Mullet Bay. Verwacht wordt dat een ontwikkelde Mullet Bay significant meer zal leveren dan de nu opgenomen boekwaarde van 180 miljoen gulden.”

In de Extra: Gisteren was de re-inauguratie van de uitbreiding van de plant Montana bier

Serbes Montana, een Curaçaos biermerk, heeft gisteren hun uitgebreide en gerenoveerde fabriek heropend. Dit markeert de 17e verjaardag van het bedrijf en 10 jaar van bierproductie op het eiland. De uitbreiding zal leiden tot meer lokale banen in verschillende sectoren. Lokale organisaties en ministers benadrukten het belang van de fabriek voor de lokale economie en werkgelegenheid. De fabriek plant ook om binnenkort te beginnen met exporteren naar verschillende landen.

In de vigilante: “Clandestiene taxi gaat ervandoor met al de bezittingen van toeristen

De politie en Politur moesten naar de ingang van het Riffort in Otrobanda gaan vanwege een toeristenfamilie die behoorlijk overstuur was nadat ze al hun bezittingen in een clandestiene taxi hadden achtergelaten.

Een toeristenfamilie koos ervoor om een clandestiene taxi te gebruiken om zo ons land rond te rijden. Na een rondrit liet de clandestiene taxichauffeur de toeristen achter in het gebied van Otrobanda en ging vervolgens weg. 

Nadat ze uit het niet als taxi geregistreerde voertuig waren gestapt, realiseerden de toeristen zich dat al hun tassen en bezittingen nog in het voertuig waren. Ze belden onmiddellijk de politie. 

Politur en de politie gingen naar de locatie om een onderzoek te starten en probeerden ook camerabeelden te bekijken om het voertuig te identificeren en zo de clandestiene taxichauffeur te benaderen.”

Deel dit artikel