Nieuws Curaçao

De Curaçaose ochtendkranten van 22 januari 2024

Hygiënecontroles Lange Tijd Bron van Irritatie voor Bedrijven

De Extra opent met de bomboshi dit weekend over de sluiting van Greenhouse aan de Rooseveltweg. In een artikel klagen ondernemers over de inspectiecontroles die plaatsvinden.

De hygiënecontroles op Curaçao, vooral in de horeca, zijn al lang een bron van irritatie voor bedrijfseigenaren. Deze frustratie kwam recentelijk tot een hoogtepunt na de sluiting van restaurant Green House. Bedrijfseigenaren klagen over de onnodig verrassende en soms manipulatieve manier waarop controles worden uitgevoerd, wat leidt tot onrechtvaardige sluitingen en schade aan de reputatie van bedrijven.

Een bijeenkomst met minister Ruisandro Cijntje benadrukte de noodzaak van verandering in de aanpak van de controles. Er is ook kritiek op de inconsistentie en willekeur van de regels opgelegd door de “Technisch Hygiënische Zorg” (THZ) van het Ministerie van GMN. De regels veranderen vaak, waardoor wat eerder acceptabel was, plotseling aanleiding kan geven tot waarschuwingen of sluitingen.

Als reactie op deze situatie kondigde waarnemend minister van GMN, Javier Silvania, een nieuw controleprotocol aan dat binnen een maand zal worden geïmplementeerd na overleg met relevante partijen. Dit protocol is bedoeld om de procedures te standaardiseren en de samenwerking tussen verschillende ministeries en instanties te verbeteren.

Opening Antilliaans Dagblad gaat over Dementie en vergrijzing op Curaçao

Kop: ‘SAMEN STERK BIJ DEMENTIE’

Congresgangers: Zorg op Curaçao voor verbetering vatbaar

Onderzoekers en zorgverleners van de zes Nederlands-Caribische eilanden slaan de handen ineen en willen gaan samenwerken om de lokale zorgsystemen te verbeteren en aan te passen aan de groeiende behoeften van hun vergrijzende bevolkingen. Dit is gebeurd tijdens het congres ‘Samen naar een dementievriendelijk Bonaire’, georganiseerd door Fundashon Alzheimer Bonaire (FAB) in samenwerking met Alzheimer Nederland.

Tijdens het congres ‘Samen naar een dementievriendelijk Bonaire’, georganiseerd door FAB in samenwerking met Alzheimer Nederland, werd de nadruk gelegd op de noodzaak van samenwerking tussen de zes Nederlands-Caribische eilanden om de dementiezorg te verbeteren. De zorg op Curaçao, vergeleken met die op Bonaire, loopt achter ondanks de inspanningen van lokale stichtingen.

De congresgangers, waaronder Curaçaose onderzoekers Van Heijningen en Thoonen, benadrukten de urgentie van het plaatsen van dementiezorg op de politieke agenda. Er werd kritiek geuit op de overheid en SVB van Curaçao voor het niet adequaat aanpakken van de zorgkwesties. Er is een gebrek aan concrete cijfers over dementie op Curaçao, met slechts een geschat aantal van 2.000 tot 3.000 personen, terwijl er maar zicht is op 160 opnames in verpleeghuizen.

Het congres benadrukte ook de noodzaak van innovatie in de zorg. Organisaties zoals Fundashon Alzheimer Bonaire en Stichting Mantelzorg Bonaire werden geprezen voor hun indrukwekkende werk en ontwikkelingen in de zorg voor ouderen met dementie. Hun aanpak werd door deelnemers van alle eilanden en Nederland als uitzonderlijk en inspirerend bestempeld.

Bol AlgemeenBol Algemeen

In de Vigilante: Ernstige seksuele intimidatie binnen de politiemacht

Binnen het Korps Politie Curaçao doen zich ernstige gevallen van seksuele intimidatie voor, waarbij ten minste twee vrouwen gedwongen werden van afdeling te veranderen om te ontsnappen aan hun chef

Vigilante heeft die wijsheid van zowel de SAP- als de NAPB-president die op een lokale zender naar voren brachten hoe hun leden seksueel worden lastiggevallen binnen het Korps Politie, terwijl het management op de hoogte is van deze situaties, maar naar hun mening niets doet.

Ondanks dat zij hulp zocht bij de ARBO en de situatie aankaartte bij het Politie Managementteam, werd er niets gedaan. De chef kreeg zelfs geen waarschuwing voor zijn gedrag.

De situatie escaleerde tot het punt waarop de vrouw van afdeling veranderde en naar een ander deel van het eiland verhuisde, maar zelfs daar bleef ze lastiggevallen worden door de chef. Uiteindelijk veranderde ze opnieuw van afdeling.

Een tweede vrouw, werkzaam op een onderzoeksafdeling, ondervond soortgelijke seksuele intimidatie door dezelfde chef. Ook zij heeft de situatie gerapporteerd, maar wederom werd er geen actie ondernomen door het Managementteam van het Korps Politie. Zij werd uiteindelijk overgeplaatst naar een andere afdeling om te ontsnappen aan de intimidatie.

In het Antilliaans Dagblad: Paspoorten worden duurder

Vanaf 1 januari 2024 worden de paspoorttarieven op Curaçao en de BES-eilanden verhoogd als gevolg van inflatiecorrectie en wisselkoersaanpassingen. 

Voor volwassenen op Curaçao stijgt de prijs van 85 naar 92 gulden, en voor minderjarigen van 48 naar 52 gulden. Op de BES-eilanden stijgen de tarieven respectievelijk van 123,49 naar 134,78 dollar voor volwassenen en van 102,88 naar 112,47 dollar voor kinderen.

Deze aanpassing is onderdeel van een algemene maatregel van rijksbestuur, die ook rekening houdt met afrondingsmaatregelen in Antilliaanse guldens (ANG) en Arubaanse florins (AWG), met name vanwege de beperkte beschikbaarheid van muntgeld op Sint-Maarten. De tarieven worden op Sint-Maarten, Aruba en Curaçao gelijkgehouden door afronding op hele bedragen. Dit beleid is sinds 2017 van kracht om consistentie tussen de eilanden te waarborgen.

De paspoorttarieven bestaan uit twee componenten: de kosten voor productie, personalisatie en distributie van de documenten, en de rechten (leges) voor de dienstverlening rondom de uitgifte. Een bijzonder detail is dat er een egalisatierekening wordt gebruikt om grote schommelingen in de tarieven te voorkomen, wat het mogelijk maakt om voor een periode van tien jaar een stabiel prijsniveau te hanteren.

Op pagina drie van het Antilliaans Dagblad een artikel met de kop: Niet alleen inzetten op toerisme

Het internationale toerisme mag niet als enige financieringsbron voor de betalingsbalans van Curaçao en Sint-Maarten worden gezien. Dit is de kern van de presentatie van economen Shekinah Dare en Christopher Rigaud van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS), gehouden tijdens een symposium. Zij benadrukken de noodzaak van een evenwichtige economische groei, waarbij naast toerisme ook andere sectoren worden ontwikkeld.

Voor Curaçao valt op dat in 2005 de financiële dienstverlening, met een bijdrage van 6,1 procent, nog de belangrijkste sector was. Na enkele fluctuaties was deze bijdrage in 2019 nog maar 1,9 procent. De bijdrage van het toerisme is in die periode echter gegroeid, van 3,5 naar 12,1 procent. Dare en Rigaud wijzen op het belang van diversificatie. 

Ze geven aan dat toerisme positief bijdraagt aan economische groei en werkgelegenheid, maar ook nadelen heeft, zoals afhankelijkheid en het risico van een tekort in de goederenhandel.

Er wordt ook opgemerkt dat niet al het geld verdiend met toerisme in Curaçao blijft. Buitenlands personeel stuurt vaak een deel van hun inkomen naar het land van herkomst. Hugo Clarinda van de Curaçao Tourist Board suggereert het versoepelen van vergunningsregels om het inkomen op Curaçao te houden.

Tot slot benadrukken Dare en Rigaud de verschillen in toerisme tussen Curaçao en Sint-Maarten, waarbij Curaçao meer Europese toeristen aantrekt die op zoek zijn naar unieke ervaringen, terwijl Sint-Maarten populairder is bij cruisetoeristen die vooral komen om te winkelen.

Leuk nieuws gaat natuurlijk over de carnavalsactivitetien van afgelopen weekend. Alle kranten schrijven er over. 

Antilliaans Dagblad kopt: Prens, Pancho en Reina in watten en schrijft dat de grappenmakers Prens i Panco en de koningin (Reina} van het carnaval in het afgelopen weekend in de watten zijn gelegd.

Er waren twee verkiezingen, in de categorie volwassenen, tieners en kinderen. Zij wonnen vele gesponsorde prijzen zoals een verblijf op Aruba, bankcheques en geldbedragen van sponsoren en een reis naar Venezuela. De verkiezingen gingen gepaard met een prachtige carnavalsshow en optredens. De winnaars krijgen een prominente plek in de optochten.

De extra kopt: Curaçao heeft zijn carnavalsambassadeurs voor 2024 en noemt alle namen Koning en Koningin Tiener: Tyrese Candelaria en Dianthely Pourier;

Koning & Koningin Tiner 2024 Tyrese Candelaria & Dianthely Pourier – Foto infoFLITZ

Irvanrig Leito en Dievenier Hamen zijn Prins en Pancho volwassenen, Jesmelys Zink Angelista is de Koningin van het volwassen Carnaval; Prins en Pancho Jeugd 2024: Cherrel Girigorie en Zyan Diaoen en onze Jeugdkoningin 2024 Dazaynah Libiee. 

Deze week is het de week van het Tumba Festival 2024, extra succes aan onze tumberonan.

Deel dit artikel