Media

De Curaçaose ochtendkranten van dinsdag 2 april 2024

Foto Extra

Antilliaans Dagblad: Angst voor Trona

“Politieke terughoudendheid bij aanpak Trona-problematiek”

De kwestie van Alfonso Trona, jarenlang het hoofd van de belastingdienst, en de onthullingen uit rapporten van de Soab-overheidsaccountants over voorkeursbehandelingen, dreigt uit te monden in een politieke en maatschappelijke schandaal. Ondanks dat Financiënminister Javier Silvania van de MFK-partij de auditresultaten als “schokkend” bestempelde, lijkt een groot deel van de coalitie (MFK/PNP) niet bereid om actie te ondernemen tegen Trona.

Opmerkelijk genoeg was het niet Silvania, maar zijn partijgenoot Charles Cooper, die als interim Financiënminister tijdens het paasweekend een persverklaring liet uitgaan, waaruit je kunt concluderen dat Trona ontzien wordt. Bronnen dicht bij de regering vertellen aan het Antilliaans Dagblad dat er binnen de PNP en de MFK angst heerst over de mogelijke gevolgen als Trona wordt ontslagen, vrezend dat hij belastende informatie zou kunnen onthullen. Politici zouden al jarenlang Trona benaderen voor persoonlijke gunsten, wat de huidige zenuwachtigheid verklaart.

“Eenvoudig gezegd”, aldus een goed ingelichte bron, “hebben de meeste politici, zowel van de coalitie als de oppositie, vuile handen en zijn ze Trona iets verschuldigd. Er heerst angst dat hij geheimen zal onthullen als hij wordt afgezet.” Dit wordt verder gecompliceerd doordat niemand officieel geciteerd wil worden; alle informatie is ‘off the record’.

Dit alles speelt tegen de achtergrond van bevindingen dat niet alleen ambtenaren, maar ook (voormalige) politieke ambtsdragers voordeel hebben gehad van Trona’s werkwijze van voorkeursbehandeling. Ondanks herhaalde pogingen van Silvania om Trona’s positie aan te pakken, blijven de regeringspartijen terughoudend.

Sale juli 2024Sale juli 2024

In een poging de kwestie te verzachten, prees Cooper in zijn rol als waarnemend minister Silvania voor zijn inzet om de belastingdienst te herorganiseren, zonder direct in te gaan op de kern van het probleem: het vastgestelde favoritisme door de Soab. Cooper benadrukte ook dat Soab geen onderzoek naar individuen heeft uitgevoerd, wat critici zien als een poging om Trona’s directe verantwoordelijkheid te minimaliseren.

Desondanks benadrukte Cooper dat de bevindingen van Soab actie vereisen, maar zonder concrete gevolgen voor Trona’s positie te noemen. Dit alles wijst op een complex web van politieke belangen en angst voor repercussies, wat de daadkracht tegen Trona belemmert.

Na kennelijk kritiek te hebben ontvangen, waardoor niet de Landsontvanger Trona maar de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) de gebeten hond lijkt te worden, reageerde afgelopen weekend Soab-directeur Raymond Faneyte via Facebook aldus: “Nederlanders zouden zeggen: ‘De beste stuurlui staan aan wal’. Veel ‘politieke experts’ die eigenlijk niets weten over accountancy, onderzoek en auditing, leggen plotseling uit hoe een internal audit moet worden uitgevoerd. Het is goed om een expert op het gebied van interne audits te vragen hoe dit proces werkt. In verband met de rapporten over de belastingdienst heeft een proces van hoor en wederhoor plaatsgevonden, waarbij de betrokkenen binnen de belastingdienst nota hebben genomen van de auditbevindingen en hierop hebben gereageerd. Deze reactie is als bijlage bij het definitieve rapport gevoegd. Dus, het argument dat er niet met de betrokkene is gesproken of dat de betrokkene geen kans heeft gekregen om te reageren, is typerend en zegt veel over mensen die verondersteld worden kennis te hebben en de bevolking te onderwijzen. Het is jammer dat deze mensen bewust kiezen om te manipuleren en dit soort lage-kwaliteit-politiek te bedrijven. Erg jammer. Er kijken hele generaties naar ons. 

Extra: PG vraagt Cassatie: Vernietig vonnis over integriteit kandidaat-minister

In het recht is er discussie over wat nu precies telt als ‘veroordeeld’ zijn als je minister wilt worden. Normaal gesproken mag je niet minister worden als je voor een misdrijf bent veroordeeld. 

Maar wat als je wel schuldig bent bevonden aan iets, maar geen straf hebt gekregen, zoals bij een rechterlijk pardon? De procureur-generaal (PG) zegt nu dat dit ook telt als een veroordeling.

Deze mening gaf hij in een speciale juridische procedure, nadat het Hof in Willemstad had besloten dat Eduard Braam, niet als veroordeeld beschouwd werd omdat hij geen straf had gekregen. De PG is het daar niet mee eens en wil dat de Hoge Raad hier een duidelijk besluit over neemt, omdat het belangrijk is voor de regels over wie minister mag worden.

Dit is vooral een probleem omdat de screeningswet zegt dat mensen die veroordeeld zijn voor een misdrijf, niet minister mogen worden. Braam had zijn kandidatuur voor een ministerspost teruggetrokken nadat bekend werd dat hij in het verleden schuldig was bevonden zonder straf. 

Maar hij probeerde via de rechter te vechten tegen de interpretatie van ‘veroordeeld’ zijn, en de rechter gaf hem destijds gelijk. Maar nu wil de PG dus dat de Hoge Raad zegt dat dit niet klopt.

Het Hof in Willemstad, in casu rechters Saleh, Lewin en Verheijen, krijgt een behoorlijke juridische veeg uit de pan. De PG stelt namelijk dat ‘uit de overwegingen in het vonnis (in hoger beroep) niet duidelijk wordt op welke bepaling(en) uit het Wetboek van Strafvordering en op welke arresten van de strafkamer van de Hoge Raad het Hof in Willemstad doelt.’

“Noch in de wet noch in de jurisprudentie heeft de PG aanknopingspunten gevonden voor de juistheid van de premisse van het Hof”, zo schrijft de PG.

Vigilante: Agenten betrokken bij fatale achtervolging na overval worden verdachten

Vier politieagenten zijn nu verdachten vanwege hun betrokkenheid bij de fatale achtervolging na een overval in 2021.

De vier politieagenten waren indirect en direct betrokken bij de fatale politieachtervolging op 27 september 2021, waarbij een jongeman die net een overval had gepleegd zijn leven verloor in een ongeluk op de Kaminda Duvert Boy Nicolina.

Het was maandag 27 september 2021 rond 7:45 uur ’s avonds toen een gewapende overval plaatsvond op Dr. Maalweg waarbij drie mannen het etablissement binnengingen en geld en andere artikelen meenamen. 

Dit trio probeerde te vluchten in een voertuig dat kort daarna door de politie werd gespot en onmiddellijk werd achtervolgd.

Tijdens de achtervolging schoot de politie op de auto. Vervolgens crashte het voertuig op de kruising bij Hanenberg waarbij een van de inzittenden zijn leven verloor. 

Meerdere schoten gelost, zowel in de lucht als in de richting van het voertuig dat probeerde te ontsnappen met de inzittenden erin. Tijdens het forensisch onderzoek op de plaats van het incident werd opgemerkt dat het scenario niet overeenkomt met wat de agenten zowel in hun mutaties als in hun rapporten beschreven hebben. 

Meteen werd de verdachtmaking geuit dat het scenario op de plaats van het incident was geënsceneerd en niet daadwerkelijk zo had plaatsgevonden. 

Er werd zelfs gezegd dat nadat de agenten op het voertuig hadden geschoten, er agenten waren die hulzen opraapten, wat duidelijk tegen het protocol is wanneer een politieagent gebruik maakt van zijn dienstwapen. Er zijn versies dat kogels werden verzameld bij elkaar om zo de kogelmagazijnen opnieuw te vullen alsof het niet het aantal afgevuurde kogels was. 

Er waren politieagenten die aangaven dat ze de verdachten met een vuurwapen zagen, maar dit kon nooit worden bewezen totdat het vuurwapen werd gevonden toen het voertuig met de inzittenden erin werd doorzocht. 

Extra: Indrukwekkende Seú Parade 2024

Het goede nieuws in de kranten na Pasen gaat over evenementen die gehouden zijn. Extra en AD plaatsen foto’s van Seu en AD heeft nog een middenpagina over Bluesseas festival met veel foto’s.

De Extra komt met een foto van de dansende pastoor Curtis. Het volk van Curaçao kon gisteren genieten van een indrukwekkende Seú Parade waarin prachtige creaties werden gepresenteerd, met geweldige muzikale sfeer en totaal plezier voor de deelnemers en de toeschouwers langs de kant van de weg. 

De Seú Parade heeft alle ingrediënten om ook als een toeristisch evenement gepromoot te worden. 

Degenen die de parade gisteren niet hebben kunnen bijwonen, krijgen over twee weken, op 14 april, de kans om de Seú Parade van Bándabou bij te wonen. 

Antilliaans Dagblad komt met foto en onderschrift: Traditiegetrouw vond op Paasmaandag de Seu-parade plaats. Maar liefst 39 groepen deden mee aan de optocht ter ere van het oogstfeest. Trekker Fundashon Kultural Seu Korsou kan terugkijken op een succesvolle editie. 

Volgens premier Gilmar Pisas, die ook meeliep, toont de parade de veerkracht van het Curaçaose volk. En volgens zijn collegaminister Sithree van Heijdoorn is iedereen tijdens het folklorefeest gelijk, waarmee hij wees op de verenigende kracht van het oogstfeest, dat dit jaar zijn 50e jubileum vierde.

Deel dit artikel