Nieuws Curaçao

De Curaçaose ochtendkranten van dinsdag 20 februari 2024

Antilliaans Dagblad: Chong niet ministeriabel

De veroordeling twintig jaar geleden van toenmalig PNP-politicus Ramon Chong voor een misdrijf nekt hem ook vandaag de dag nog om minister te worden van het Land Curaçao.

Het gerecht oordeelt dat de wettelijke eis in de Landsverordening houdende regels betreffende de integriteit van (kandidaat-)ministers – de Lvim – dat een minister niet mag zijn veroordeeld voor een misdrijf niet onredelijk is en niet in strijd is met de Staatsregeling Curaçao of met internationale verdragen.

De rechter: “Uitgangspunt is dat politieke ambtsdragers van onbesproken gedrag moeten zijn in het kader van de handhaving van het vertrouwen in de democratische rechtsstaat en ter behoud van het draagvlak voor de naleving van de wetten en regels. Het is gelet op dat uitgangspunt niet onredelijk om een veroordeling wegens misdrijf als beletsel op te werpen voor de kandidaatstelling voor het ministerschap.”

En, zo vervolgt het vonnis: Zeker niet zolang iemand voorkomt in de justitiële documentatie, zoals in het geval van Chong. Maar ook als zijn dossier daarin niet is opgenomen, kan dit nog altijd leiden tot uitsluiting van het politiek ambt.

Daarbij is naar het oordeel van het gerecht ‘voorts van belang dat de aard van het door Chong gepleegde misdrijf zich slecht verhoudt met een benoeming tot minister’. Het betrof destijds passieve ambtelijke omkoping.

2003 –

Het staat niet inde krant, maar Justitie kwam destijds in actie na tips dat meerdere gedeputeerden van het Eilandgebied Curaçao smeergeld hadden aangenomen van de Antillen NV. Ook zou smeergeld ontvangen zijn bij het aantrekken van een buitenlandse partner voor de Post Nederlandse Antillen NV. 

Chong werd valsheid in geschrifte, oplichting en het aanmenen van smeergeld ten laste gelegd. Net als politieke tijdgenoten, Anthony Godett en Nelson Monte. Godett moest een jaar later zelfs afzien van het premierschap.

De smeergeldaffaire bestond destijds omdat De Antillen NV de opdracht had gekregen om wegen en parkeerplaatsen aan te leggen op de luchthaven Hato.

Terug naar het vonnis:

Daar komt bij, aldus de rechter, dat Chong door zijn strafrechtelijk verleden niet wordt belemmerd om zich in een andere hoedanigheid in te zetten voor de politiek en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. ” Dat anderen in het verleden ondanks een veroordeling voor een misdrijf wel zijn voorgedragen voor benoeming tot minister, maakt niet dat het Land daar in het geval van Chong geen acht op mag slaan.” 

‘Vergeetrecht’

In het kader van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer beroept Chong zich voorts op het ‘vergeetrecht’. Het vergeetrecht heeft betrekking op persoonsgegevens c.q. privacygevoelige informatie. Het is een recht om bepaalde verouderde of onjuiste informatie te laten verwijderen door verwerkers van persoonsgegevens.

Chongs privacy, noch is het recht op vrijheid van informatie in het geding. “Een wettelijke bepaling; die een veroordeling aan een benoeming tot minister in de weg staat, levert dan ook geen sprake van strijd met het vergeetrecht op.”

Opmerkelijk is de advertentie die zijn verdedigingsteam in het AD plaatst op pagina 6:

Als reactie op de rechterlijke uitspraak heeft Ramon Chong via zijn vertegenwoordigers, Soliana Bonapart & Aardenburg, laten weten dat hij vragen heeft bij enkele principiële aspecten van de beslissing. Hij benadrukt dat, ondanks een veroordeling tot een voorwaardelijke straf van twee maanden zonder gevangenisstraf, taakstraf, boete, of stemrechtenbeperking, hij zich bezwaard voelt door een levenslange veroordeling voor een daad uit het verleden, vóór de invoering van de “Landsverordening Integriteit (kandidaat) Ministers”.

Chong en zijn juridische team overwegen beroep aan te tekenen tegen de uitspraak en hebben besloten geen verdere publieke verklaringen af te leggen op advies van hun advocaten en adviseurs.

Vooralsnog wordt de strafkaart pas verwijderd als je overlijdt, of als je 80 bent geworden.

Vigilante: Nederland verdacht van het importeren van clandestiene stookolie

Afgelopen weekend was er op de terminal van Bullenbaai een tanker bezig met het overdragen van product (ship to ship) vanaf een andere tanker. Het gaat om de tanker, Sigma Triumph (1), die na Curaçao vanuit Bullenbaai naar Rotterdam, Nederland, is vertrokken. Het betreft een olietanker.

Op zondagochtend, voor vertrek naar Rotterdam, ontving Sigma Triumph (1) in Bullenbaai bezoek van de tanker SeaWays Eagle (2). SeaWays Eagle (2), volgens de verklaring van de Curaçaose Raffinaderij, heeft producten op Sigma Triumph (1) gelost. 

Na het lossen van haar lading op Sigma Triumph (1), zou SeaWay Eagle (2) naar Trinidad moeten vertrekken. Volgens het register van SeaWays Eagle (2) was het voordat het naar Curaçao kwam in Aruba, maar volgens haar transmissieregistratie is het niet Aruba binnengegaan maar bleef het voor de kust van Aruba liggen, wat het vermoeden wekt dat de tanker nooit in Aruba geladen heeft maar in een andere haven. 

De dichtstbijzijnde ruwe oliehaven tussen Curaçao en Aruba is de raffinaderij van Amuay op het schiereiland Paraguana, Venezuela. Maar bronnen binnen het scheepsagentschap hebben aan Vigilante gemeld dat het product in de tanks van SeaWays Eagle (2) niet uit Venezuela komt, maar eerder een clandestien product betreft, dat wil zeggen zonder licentie.

Wat betreft registratie, Sigma Triumph (1) zou zogenaamd van Cartagena Colombia moeten komen en op 17 februari in Curaçao aankomen. 

Grafisch wordt aangegeven dat afgelopen zondag, de tweede tanker, SeaWays Eagle (2), naast Sigma Triumph (1) lag in de middaguren. SeaWays Eagle (2) kwam ook op 17 februari aan en zondag werden de twee tankers naast elkaar gemeld. 

Vervolgens vertrok SeaWays Eagle (2) van Bullenbaai en vervolgde haar route naar Trinidad en Tobago, Galeota Point, maar verrassend genoeg bleef het voor de kust van Curaçao liggen tot in de vroege avonduren. Tot gisterenmiddag had de tanker op haar “tracking” geen tijdschema om haar bestemming in Trinidad te bereiken en dreef het voor de zuidoostkust van Bonaire.

Wat Sigma Triumph (1) betreft, nadat het de lading producten aan boord van SeaWays Eagle (2) had genomen, vertrok het gisteren van Bullenbaai richting Rotterdam. De uitwisseling tussen de twee ruwe olie tankers heeft voldoende informatie om een verdenking te starten dat op Sigma Triumph (1) clandestiene producten, in dit geval stookolie, richting Nederland zijn.

Het is ook niet bekend of de lading een OFAC-licentie nodig had. Het is een feit dat de Verenigde Staten hebben aangekondigd de export sancties vanuit Venezuela te versoepelen, maar recentelijk is de versoepeling weer een onderwerp van internationale discussie geworden.

Extra: Er is 260 miljoen (5 jaar) berekend voor het verbeteringsplan van het onderwijs

Het fenomeen van goede en minder goede scholen zal worden geëlimineerd

Een ambitieus plan om het onderwijs op Curaçao te verbeteren is onthuld door Minister van Heydoorn, met een budget van 260 miljoen voor de komende vijf jaar. Basis is de nulmeting in het kader van het voormalige COHO-traject: het landenpakket Curaçao

Het plan, dat streeft naar het elimineren van de kwaliteitsverschillen tussen scholen, omvat een breed scala aan acties, waaronder een omvangrijk digitaliseringsproject en de herstructurering van het onderwijssysteem.

Centraal in het verbeteringsplan staat de digitalisering van onderwijsinformatie en -data, waardoor informatie over scholen, personeel en leerlingen gemakkelijk toegankelijk wordt gemaakt via het nieuwe CLOA-platform. Dit is slechts een van de vele stappen naar een efficiëntere organisatie van het onderwijs op het eiland.

De minister benadrukte ook de noodzaak van een afname in het aantal scholen en een centralisatie van studieprogramma’s, als reactie op de dalende leerlingaantallen. Een nieuwe financieringsstructuur en wetgeving zullen worden geïntroduceerd om samenwerking tussen scholen te stimuleren en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.

De kwaliteit van het onderwijs, bepaald door factoren zoals het curriculum, de pedagogisch-didactische vaardigheden van docenten en de veiligheid en zorg op scholen, staat voorop in het verbeteringsprogramma. Een conferentie met belanghebbenden zal worden georganiseerd om de basis kwaliteitseisen voor scholen vast te stellen en onderzoek naar ongelijkheid in het onderwijs te initiëren.

Speciale aandacht gaat uit naar de professionalisering van docenten, essentieel voor het succes van het programma. Een ‘stuurgroep’ zal de implementatie van het programma begeleiden, waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale en internationale experts.

Met een investering van 60 miljoen voor operationele veranderingen en 200 miljoen voor investeringen in de komende vijf jaar, is het plan een significante stap voorwaarts in het streven naar hoogwaardig onderwijs voor alle kinderen op Curaçao. Het initiatief vereist een collectieve inspanning en belooft een belangrijke fase in het leven van de kinderen op het eiland positief te beïnvloeden.

Antlliaans Dagblad: Curaçao weer in de spotlights

Nadat vorige week al de eerste twee afleveringen van ‘Life After Football Footvolley Curaçao 2023’ te zien waren op zowel de Nederlandse televisiezender RTL7 als ‘on demand’ op Videoland, is vandaag de derde aflevering te zien. Het footvolley-toernooi, dat plaatsvond bij Papagayo op Jan Thiel, staat in dit programma centraal. Maar er is ook veel aandacht voor al het moois dat Curaçao te bieden heeft.

Het programma draait vooral om het op Curaçao gehouden footvolley-toernooi, maar tussendoor gaan de (oud-)profvoetballers ook op pad naar de mooiste plekjes van het eiland. 

Presentator Sander de Kramer gaat tussen de wedstrijden door op pad met verschillende (oud-)profvoetballers. Zo gaat hij met André Ooijer en Ron Vlaar – die ook de Christoffelberg heeft bedwongen – snorkelen, met Eljero Elia naar Hofi Mango en wordt er met Jeremain Lens een ritje op een Harley Davidson gemaakt. Het programma is mede mogelijk gemaakt door Curaçao Tourist Board Europa (CTBE).

Life After Football is een platform dat volgens eigen zeggen ‘fashion, fan culture, muziek, lifestyle en het heilige spel zelf belicht’. Dat doen zij via verschillende kanalen, zoals een papieren magazine, sociale media, evenementen en televisieprogramma’s.

Deel dit artikel