Media

De Curaçaose ochtendkranten van vrijdag 5 april 2024

https://extra.cw/nunka-a-wak-asina-tantu-hospitalisashon-di-dengue

In 2023 waren er slechts 11 bevestigde gevallen van dengue, maar in het eerste kwartaal van dit jaar is dit aantal explosief gestegen naar 528 gevallen, waarvan 229 officieel bevestigd zijn. 73 patiënten zijn opgenomen in het CMC, Van dit aantal zijn 24 patiënten jonger dan 20 jaar en 17 patiënten 64 jaar of ouder. Ook is gebleken dat er 15 toeristen in het ziekenhuis zijn opgenomen voor nadere medische behandeling. Tot slot zijn drie van de patiënten in de leeftijdsgroep 20-40 jaar overleden.

Deze toename is opmerkelijk omdat het samenvalt met de droge periode, wat ongebruikelijk is voor dengue, dat normaal samenhangt met de regenperiode. Yaskara Halabi, epidemioloog, heeft deze ontwikkeling als ‘ongebruikelijk’ beschreven en wijst op de potentiële invloed van klimaatverandering en de aanpassing van de Aedes aegypti-mug, die nu ook eitjes legt in vervuild water, zoals de beerput.

De regering heeft, ondanks de ernst van de situatie, benadrukt dat er geen sprake is van een dengue-crisis. Premier Gilmar Pisas (MFK) en het hoofd van Geneeskunde & Gezondheidszaken (G&Gz), Melissa Arias, hebben het belang van een gezamenlijke inspanning onderstreept om de ziekte onder controle te houden. Er is een nationaal actieplan opgesteld, inclusief schoonmaakacties en een informatiecampagne om het bewustzijn te vergroten. Pisas verklaarde: “Alhoewel er geen sprake is van een crisis, betekent het niet dat we met de armen over elkaar moeten gaan zitten.”

De samenwerking met de bevolking wordt als cruciaal gezien. Arias voegt toe: “Er is geen crisis, maar we moeten de oorlog verklaren aan dengue.” Daarbij wordt de nadruk gelegd op het elimineren van broedplaatsen en het vergroten van bewustzijn over dengue en vergelijkbare ziekten zoals zika en chikungunya.

In reactie op de huidige situatie wordt er niet meer gespoten tegen de muggen, vanwege de negatieve impact op het ecosysteem en de ineffectiviteit tegen larven en eitjes. Dit benadrukt de noodzaak van andere preventieve maatregelen en de betrokkenheid van de gemeenschap bij het bestrijden van dengue.

Samengevat, het volk wordt aangemoedigd om actief deel te nemen aan het nationale actieplan, door broedplaatsen te elimineren en zich bewust te zijn van de risico’s en preventiemethoden van dengue.

Antilliaans Dagblad: Fout in prefab-mallen FKP

De overheidsstichting Fundashon Kas Popular (FKP) op Curaçao gebruikt al jaren prefab mallen voor de bouw van woningen die 5 centimeter te kort zijn, waardoor deze woningen niet voldoen aan de wettelijke norm van 2,60 meter hoogte. 

Dit probleem, dat de bouw- en woningverordening schendt, kwam aan het licht in correspondentie gepubliceerd door adviseur corporate governance SBTNO rondom het ontslag van CFO Peter Bongers. 

Bongers, die onlangs werd beschuldigd van het goedkeuren van betalingen voor deze incorrecte mallen, heeft stappen ondernomen om de fout te corrigeren nadat hij zich realiseerde dat de nieuwe mallen ook te kort zouden zijn. 

Hij heeft de RvC en CEO hierover geïnformeerd, waarna een nieuwe bestelling voor langere mallen is geplaatst. Het probleem met de te korte mallen was al bekend bij de bouw van woningen in andere wijken, maar er waren geen maatregelen genomen om de mallen aan te passen. 

FKP bouwt momenteel 204 appartementen in Tera Kórá met deze mallen. De kwestie werd gebruikt als een van de redenen voor het ontslag van Bongers, die betoogt dat de RvC niet grondig heeft gehandeld in hun onderzoek.

In werkelijkheid gaat deze kwestie over een financieel directeur die een obstakel is voor de MFK-bemoeienis bij de woningstichting. En dat speelt zich rond de betrokkenheid van het bedrijf HD&M van Rudney Garmers en voor welke de voormalige premier veroordeeld voor frauduleuze handelingen, Gerrit Schotte, werkt.

Antilliaans Dagblad: Paspoortcontrole Hato wordt sneller

Voor de zomer wordt op luchthaven Hato een speciale mobiele app geïntroduceerd die, in combinatie met de recent geüpgrade e-gates, de paspoortcontrole voor passagiers moet versnellen. 

Dit initiatief, een samenwerkingsproject tussen Curaçao Airport Holding (CAH) en het ministerie van Justitie, begon 10 jaar geleden en richt zich op het verbeteren van de grensbewaking en de passagierservaring met behulp van innovatieve technologie. 

De e-gates, die paspoorten controleren en biometrische scans maken, zijn na covid bijgewerkt en nieuwe versies zijn geïnstalleerd in zowel de vertrek- als aankomsthal. 

De app, die voldoet aan de strenge Europese privacywetgeving GDPR, staat reizigers toe op vrijwillige basis een ‘biometrisch ID’ te creëren, waarmee ze bij de e-gates direct worden herkend, mits ze niet op een lijst met criminele personen staan. 

Deze technologie biedt ook voordelen voor de luchthavenautoriteiten, die het grenscontroleproces voor gebruikers van de app vooraf kunnen starten, waardoor passagiers een sneller en gemakkelijker proces ervaren terwijl de veiligheidsstandaarden gehandhaafd blijven. 

Na succesvolle implementatie voor vertrekkende passagiers, is het plan om de app ook beschikbaar te maken voor aankomende reizigers. Dit project is een samenwerking tussen diverse stakeholders, waaronder de politie, de Immigratiedienst, en de Curaçao Tourist Board. 

Deel dit artikel