Nieuws Curaçao

De Sociaal-Economische Raad adviseert positief op depositogarantiestelsel voor Curaçao

WILLEMSTAD – De Sociaal-Economische Raad SER heeft positief geadviseerd op de invoering van een depositogarantiestelsel voor Curaçao. Dit nieuwe systeem is bedoeld om spaarders en de financiële stabiliteit van het eiland te beschermen.

Een depositogarantiestelsel is een soort verzekering voor het geld dat burgers in bewaring geven bij de bank. Mocht een bank of kredietinstelling failliet gaan en haar verplichtingen niet kunnen nakomen, dan zorgt dit stelsel ervoor dat de burger zijn geld terugkrijgt.

Dit advies is niet zomaar tot stand gekomen. De SER heeft een uitgebreid onderzoek gedaan, waarbij vergelijkbare stelsels in de regio en wereldwijd zijn bekeken. Daarbij zijn gesprekken gevoerd met verschillende deskundigen, waaronder de minister van Financiën zelf, en professionals uit de bank- en kredietsector.

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en andere relevante organisaties bereikten al in 2021 overeenstemming over het idee van een depositogarantiestelsel. Het toekomstige systeem zal een reeks regels bevatten die de structuur, het toezicht, de omvang en de financiering van het depositogarantiestelsel reguleren.

Het nieuwe stelsel zal van toepassing zijn op de spaargelden bij alle kredietinstellingen die een vergunning hebben van de Centrale Bank. Dit omvat de instellingen op Curaçao, dochterondernemingen van bankgroepen en degenen die opereren vanuit een filiaal op het eiland.

Een belangrijk doel van het depositogarantiestelsel is het garanderen van 7% van de totale gegarandeerde deposito’s bij alle deelnemende kredietinstellingen. Dit doel dient binnen tien jaar na de inwerkingtreding van het stelsel bereikt te worden. De kosten van het stelsel worden gedragen door de kredietinstellingen zelf, door middel van een jaarlijkse bijdrage.

De invoering van dit nieuwe systeem is volgens de SER een grote stap vooruit voor Curaçao. Het streeft naar een sterkere en meer veerkrachtige financiële sector op het eiland.

Deel dit artikel