Curaçao

Defensie beschermt wat ons dierbaar is’

De cover van de brochure over de krijgsmacht.

De cover van de brochure over de krijgsmacht.

Den Haag – Het ministerie van Defensie heeft een brochure uitgegeven met feiten en cijfers over de krijgsmacht.

In het overzicht worden ook de Defensie-onderdelen genoemd die in de Caribische delen van het Koninkrijk zijn gestationeerd. ,,In het licht van de bepalingen van de Grondwet en de overige in de wet vastgelegde taken van de krijgsmacht hanteert Defensie de volgende drie hoofdtaken: • Bescherming van het eigen en het bondgenootschappelijk grondgebied, met inbegrip van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied. • Bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit.• Ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal”, aldus de inleidende tekst. Onder de kop ‘Defensie beschermt wat ons dierbaar is’ is het volgende te lezen:

,,Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie. Zolang er oorlog, onrust, conflicten, piraterij en terreur in de wereld zijn, is de krijgsmacht hard nodig.”

Uit de overzichten blijkt dat Defensie in 2016 en de eerste helft van 2017 21 keer militaire bijstand heeft verleend in het Caribisch gebied.

Deel dit artikel