Defensie

Defensie in het Caribisch gebied ‘Return to base’ van Hurricane Exercise Bovenwindse eilanden

Defensie in het Caribisch gebied 'Return to base' van Hurricane Exercise Bovenwinde eilanden

Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba is de Hurricane Exercise afgerond. De focus lag op logistieke verplaatsing vanuit Aruba, Curaçao en Nederland richting het (oefen)rampgebied tijdens een eventuele orkaanpassage. Dit werd door zowel de lucht gedaan, als over zee waarbij bij het laatste het transportschip Zr.Ms. Pelikaan een cruciale rol speelde.

Op de eilanden zijn er onder andere verkenningen gedaan zodat militairen gemakkelijker de weg weten als zij daar moeten opereren. Daarnaast zijn er verschillende infrustructuele voorzieningen bekeken zoals energiecentrales, bruggen en de staat van een aantal daken. Losliggend puin kan een grote bedreiging vormen als deze wordt meegenomen door sterke windstoten.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Verschillende partijen zoals de World Health Organisation en de Vertegenwoordiging van Nederland hebben aan kaderleder presentaties gegeven over hun werkwijze. Hierdoor kan er bij een eventuele orkaanpassage snel en effectief worden samengewerkt.

De afdeling verantwoordelijk voor communicatie tussen eenheden heeft voor deze oefening verschillende soorten verbindingen succesvol tot stand weten te brengen. Verbindingen zijn randvoorwaardelijk voor een goede inzet.

Defensie staat klaar voor de bevolking binnen het Koninkrijk waar dit nodig is, overal ter wereld.

Deel dit artikel