Nieuws Curaçao

Defensie stopt structurele ondersteuning aan Kustwachtpatrouilles

WIllemstad, 11 Juni 2021 Mee op patrouile met de kustwacht van Curacao. het CURMIL ondersteunt tot 24 Juni in het toezicht houden voor de veiligheid rond de kustwateren van het eiland,
CURMIL ondersteunt tot 24 Juni in het toezicht houden voor de veiligheid rond de kustwateren van het eiland.

Defensie stopt de langlopende structurele ondersteuning aan patrouilles van de Kustwacht. Er gaat vanaf vandaag geen personeel van Defensie meer mee als versterking op die maritieme patrouilles van de Kustwacht. Sinds de zomer van 2019 hebben miliciens van de Curaçaose en Arubaanse militie meegevaren op de Metal Sharks van de Kustwacht. De Kustwacht heeft hiermee de afgelopen periode haar maritieme patrouillecapaciteit kunnen waarborgen.

Die is met haar vliegende en varende eenheden verantwoordelijk voor de maritieme grensbewaking van de eilanden. Ook voert zij search and rescue-operaties uit en handhaaft de Kustwacht de wetgeving op zee. Om dit de afgelopen jaren effectief te kunnen doen heeft de Kustwacht aan Defensie verzocht om te ondersteunen. Defensie heeft dit gedaan met de inzet van de Curaçaose en Arubaanse militie. Zij zijn tevens opgeleid en gecertificeerd als buitengewoon opsporingsambtenaar.

De afgelopen periode heeft de Kustwacht flink geïnvesteerd in haar opleidingscapaciteit. Met de versterking van veel nieuwe medewerkers is de behoefte aan structurele ondersteuning van Defensie afgenomen. Daarom stopt deze ondersteuning nu.

Structurele samenwerking

Hoewel de inzet van de CURMIL en ARUMIL op de Metal Sharks stopt, gaat veel andere samenwerking tussen Defensie en Kustwacht wel door. De beide organisaties werken onder andere nauw samen op het gebied van huisvesting, ICT, onderhoud aan materieel en inkoop van goederen en diensten. Defensie en Kustwacht blijven zich gezamenlijk inzetten voor de maritieme veiligheid.


Deel dit artikel