Nieuws Curaçao

Defensie traint noodhulpverlening op Bovenwindse eiland

WILLEMSTAD – Defensie begint vandaag met een orkaannoodhulpoefening op de Bovenwindse eilanden. Hierbij oefenen zij ook met verschillende lokale veiligheidspartners op de eilanden. Defensie traint dit zodat de militairen bij een daadwerkelijke orkaandreiging snel en effectief ingezet kunnen worden.

Na de verplaatsingen richting Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius zullen er op rotatiebasis kleine activiteiten plaatsvinden verdeeld over de verschillende eilanden. 

De eenheden zullen hun verblijf ook benutten om bekender te raken met alle drie de eilanden en de daarop gevestigde relevante partners, zoals overheidsorganisaties, non-gouvernementele organisaties en bedrijven die een belangrijke rol spelen bij noodhulp.

Het overgrote merendeel van de militairen zijn reeds aanwezig in het Caribisch gebied en bestaan onder andere uit eenheden van het Marine Squadron Carib (Aruba), het marineschip Zr. Ms. Pelikaan, FRISC-vaartuigen en nog enkele andere ondersteunende eenheden van zowel de vloot als de mariniers. 

Daarnaast is op Sint Maarten permanent een mariniersdetachement aanwezig. Door op de Bovenwindse eilanden te trainen is het bij een daadwerkelijke orkaandreiging mogelijk om direct na de passage over te kunnen gaan tot het bieden van noodhulp en het redden van mensen in nood. Ook kunnen de militairen in zo’n situatie de civiele autoriteiten ondersteunen en bijdragen aan de openbare orde en veiligheid.

Deel dit artikel