Nieuws Curaçao

Defensie traint noodhulpverlening op Bovenwindse eilanden

Geschatte leestijd: 2 minuten

PHILIPSBURG – Defensie is gisteren begonnen met een orkaannoodhulpoefening op de Bovenwindse eilanden. Hierbij staat de samenwerking met verschillende lokale veiligheidspartners op de eilanden centraal. Defensie traint dit zodat de militairen bij een daadwerkelijke orkaandreiging snel en effectief ingezet kunnen worden. De oefening duurt tot en met 29 september.

Na de verplaatsingen richting Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius vinden er op rotatiebasis kleine activiteiten plaats, verdeeld over de verschillende eilanden. De eenheden benutten hun verblijf ook om bekender te raken met alle drie de eilanden en de daarop gevestigde relevante partners, zoals overheidsorganisaties, non-gouvernementele organisaties en bedrijven die een belangrijke rol spelen bij noodhulp.

Het overgrote merendeel van de militairen zijn al aanwezig in het Caribisch gebied en bestaan onder andere uit eenheden van het Marine Squadron Carib op Aruba, het marineschip de Zr. Ms. Pelikaan, FRISC-vaartuigen en nog enkele andere ondersteunende eenheden van zowel de vloot als het korps mariniers. 

Daarnaast is op Sint-Maarten permanent een mariniersdetachement aanwezig. Door op de Bovenwindse eilanden te trainen is het bij een daadwerkelijke orkaandreiging mogelijk om direct na de passage over te kunnen gaan tot het bieden van noodhulp en het redden van mensen in nood. Ook kunnen de militairen in zo’n situatie de civiele autoriteiten ondersteunen en bijdragen aan de openbare orde en veiligheid.

Bol AlgemeenBol Algemeen

Deel dit artikel