Nieuws Curaçao

Den Haag zet volgende stap in het toepasbaar verklaren van mensenrechtenverdragen voor Aruba, Curaçao en Sint-Maarten

DEN HAAG – Zeven mensenrechtenverdragen die oorspronkelijk vielen onder het traject van staatssecretaris Alexandra van Huffelen voor Koninkrijksrelaties, worden overgeheveld naar het traject van minister Hanke Bruins Slot van Buitenlandse Zaken. 

Het gaat onder meer om verdragen tegen internationale ontvoering van kinderen uit 1980, verkoop van kinderen uit 2000, het facultatief protocol tegen foltering uit 2002 en de bestrijding van Mensenhandel uit 2005.

Door deze stap is er nu één gecombineerd traject in Den Haag bij het oppakken van verdragen voor het hele Koninkrijk, terwijl de subcommissie voor mensenrechtenverdragen van Koninkrijksrelaties betrokken blijft om de implementatie van mensenrechtenverdragen in het Caribische deel van het Koninkrijk te bevorderen.

Voorrang

De selectie van verdragen die met voorrang worden aangepakt is inmiddels afgerond. Dit omvat verdragen op het gebied van beveiliging van gerubriceerde gegevens, cybercrime, milieu, arbeid en het tegengaan van corruptie. Bij deze selectie is rekening gehouden met de wensen van de Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de belangen van het Koninkrijk, evenals de haalbaarheid van de aanpak.

Het tweesporenbeleid voor de geselecteerde verdragen omvat het delen van kennis en expertise, evenals het bieden van ondersteuning. Het meewerkprogramma, waarbij verdragsjuristen van het ministerie van Buitenlandse Zaken de Directies Buitenlandse Betrekkingen van de drie landen ondersteunen, is positief ontvangen en wordt voortgezet.

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Conferentie

Er komt ook een conferentie om met andere (eiland)staten in de Caribische regio van gedachten te wisselen over uitdagingen in de verdragspraktijk. In het bijzonder wordt stilgestaan bij de institutionele capaciteit en de vraag hoe met capaciteitsuitdagingen wordt omgegaan of het beste kan worden omgegaan. 

De voorbereidingen voor de conferentie zijn inmiddels van start gegaan. De conferentie wordt georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenspraak met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Inzet is om de conferentie op 4 en 5 juni 2024 te laten plaatsvinden in Curaçao.

Overzicht

Het overzicht hieronder biedt een beknopt inzicht in de geselecteerde verdragen waarop de ondersteuning aan Aruba, Curaçao, en Sint-Maarten zich richt. 

 • Internationale Ontvoering van Kinderen (1980): Beoogt de bescherming van kinderen tegen ontvoering door een ouder naar een ander land.
 • Facultatief Protocol Verkoop van Kinderen (2000): Richt zich op de uitbanning van kinderhandel, prostitutie en kinderpornografie.
 • Facultatief Protocol tegen Foltering (2002): Beoogt preventie van marteling en onmenselijke behandeling.
 • Bestrijding van Mensenhandel (2005): Gericht op de bestrijding van mensenhandel, vooral vrouwen en kinderen.
 • Rechten van Personen met een Handicap (2006): Beoogt de inclusie en bescherming van personen met een handicap.
 • Bescherming tegen Gedwongen Verdwijning (2006): Zoekt de preventie en uitbanning van gedwongen verdwijningen.
 • Bestrijding van Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld (2011): Beoogt de preventie en uitbanning van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.
 • Beveiliging van Gerubriceerde Gegevens (1960): Betreft de bescherming van geclassificeerde informatie tussen Nederland en de Verenigde Staten.
 • Bestrijding van Strafbare Feiten via Elektronische Netwerken (2001): Richt zich op de bestrijding van cybercrime.
 • Aanvullend Protocol Racisme en Xenofobie (2003): Bestrijdt racistische en xenofobe handelingen via computersystemen.
 • Tweede Aanvullend Protocol Elektronisch Bewijsmateriaal (2022): Beoogt nauwere samenwerking en gegevensverstrekking inzake cybercrime.
 • Verdrag tegen Corruptie (2003): Streeft naar preventie en bestrijding van corruptie.
 • Verontreiniging op Land in het Caraïbisch Gebied (1999): Betreft vervuiling van bronnen en activiteiten op het land in het Caraïbisch gebied.
 • Recht op Organisatie en Collectief Handelen (1949): Bevordert het recht om zich te organiseren en collectief te handelen.
 • Minimumleeftijd Arbeidsproces (1973): Stelt minimumleeftijdseisen voor toelating tot het arbeidsproces.
 • Arbeidsveiligheid, Gezondheid, en Milieu (1981): Beoogt arbeidsveiligheid, gezondheid en milieubescherming op de werkplek.

Deel dit artikel