Politie en Justitie

Deskundige ingeschakeld om wateroverlast in Mahaai te beoordelen

WILLEMSTAD – Bewoners van Mahaai zijn de aanhoudende wateroverlast beu en hebben via de Buurtvereniging Mahaai een rechtszaak aangespannen om een einde te maken aan de gevaarlijke situatie in hun wijk. De zaak draait om een buurtbewoner die water uit zijn tuin laat afvloeien naar de straat. 

Dit betreft grondwater dat dagelijks door machines uit de grond wordt gepompt bij een woning aan de Angloweg, die in 2015 is gekocht door het bedrijf van een honkballer. Vanuit deze woning loopt een pijp vanuit de tuin naar de Angloweg en vervolgens naar de Mahaaiweg.

Gisteren vond een voorlopige rechtszitting plaats waarbij de buurtvereniging de honkballer aanklaagde. Na het horen van beide partijen heeft de rechter voorgesteld een expert in te schakelen om de situatie te onderzoeken en de exacte oorzaak en aard van het probleem vast te stellen. 

Afhankelijk van de bevindingen van de expert zal de rechtbank beslissen over het vervolg van de zaak. Volgende week moeten de partijen de rechter informeren wie deze expert zal zijn.

Zoals aangegeven door de buurtvereniging veroorzaakt het water dat op de straat stroomt algen en vormt het een gevaar voor de weggebruikers, met name omdat er scholen, kinderopvangcentra en naschoolse opvang in de buurt zijn. 

Er zijn diverse incidenten gemeld van voetgangers en voertuigen die uitgleden door de algen. De buurtvereniging van Mahaai heeft een boete geëist om de honkballer te stoppen met het afvoeren van water naar de straat. 

De advocaat van de buurtvereniging, mr. Anthonio van advocatenkantoor Murray, eist een dwangsom van 5000 gulden per dag met een maximum van 200.000 gulden.

De bewoners legden uit dat zij niet op de hoogte waren van het probleem toen zij het huis kochten. Er was een systeem geïnstalleerd om het water naar een nabijgelegen kanaal te leiden, maar dit systeem is beschadigd tijdens wegwerkzaamheden in Mahaai, uitgevoerd door een bedrijf onder toezicht van DOW. 

Volgens de honkballer heeft de overheid plannen voorgesteld om het probleem op te lossen, maar tot op heden is er niets gebeurd. Zoals aangegeven wacht men nu op de evaluatie van de deskundige over de situatie in Angloweg.

Deel dit artikel