Nieuws Curaçao

Dispuut over nieuwe huisartsenpost in Willemstad

WILLEMSTAD – In Willemstad is er een dispuut ontstaan over de verantwoordelijkheid voor patiëntenzorg bij de nieuwe huisartsenpost (HAP) die per januari geopend wordt en beheerd wordt door het ministerie van Volksgezondheid. Deze post, een initiatief van de overheid, heeft geleid tot een discussie onder huisartsen over wie verantwoordelijk is voor de patiëntenzorg: de huisarts of de organisatie die de HAP beheert.

De huisartsen hebben in een brief aan de gezondheidsinspecteur, Serving Keli, gevraagd of deze regeling conflicteert met de taken van het ministerie of dat er sprake is van belangenconflicten. Volgens Keli is er geen sprake van een conflict. Hij benadrukt dat het wereldwijd gebruikelijk is dat de overheid een rol speelt in de publieke gezondheidszorg, met of zonder ziekenhuis, waarbij medewerkers in dienst zijn van een organisatie of een ambtenarenstatus hebben.

Keli stelt dat voor de opening van de HAP, overeenstemming moet zijn met de sector. De nieuwe HAP, gevestigd in het gebouw van de voormalige praktijk van dr. Jansen, zal een zorginstelling worden en moet de nodige vergunningen verkrijgen, net als elke andere zorginstelling.

De huisartsen vragen zich af of de continuïteit van zorg in de eerste lijn de verantwoordelijkheid is van de huisarts of van het ministerie van Volksgezondheid. Keli geeft aan dat dit primair afhangt van de organisatie van de zorg. Individuele huisartsen zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg voor hun patiënten tijdens kantooruren. Voor nacht- en weekenddiensten moeten huisartsen zorgen voor adequate spoedeisende hulp, terwijl het ministerie verantwoordelijk is voor de structuur en organisatie van de medische zorg in het algemeen.

Er is nog onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid van huisartsen voor hun patiënten tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten wanneer de HAP geopend is. Volgens Keli moet er vóór de opening van de HAP duidelijke afspraken op papier staan over de overdracht van patiënten en de communicatie terug naar de huisarts na de dienst.

De huisartsenvereniging CHV heeft onlangs een vergadering gehad met de minister van Volksgezondheid, Javier Silvania, over de laatste details van de HAP. Vandaag vergadert CHV verder met haar leden om hen te informeren over de uitkomsten van de besprekingen met de minister.

Deel dit artikel