Politiek

Dit weekend laatste poging om conflict binnen PAR vlot te trekken

WILLEMSTAD – Na een partijvergadering van PAR afgelopen donderdag die geen definitieve oplossing bood, wordt dit weekend gezien als de laatste kans op een vergelijk tussen Quincy Girigorie en Zita Jesus-Leito. De vergadering heeft de bestaande miscommunicatie binnen de partij duidelijk aan het licht gebracht.

Ondanks intensieve discussies over het rebranding-proces van de partij en de toekomstige rol van parlementariër Jesus-Leito, blijft een consensus uit. Politiek leider Girigorie legde bijna een uur lang uit waarom hij vindt dat Jesus-Leito geen deel meer kan uitmaken van de partij in de aanloop naar de verkiezingen van maart 2025.

Jesus-Leito heeft op haar beurt benadrukt dat ze bereid is om niet op de kandidatenlijst voor de volgende verkiezingen te staan als dat de wens is van de partij, en dat haar intentie is om haar huidige termijn als parlementariër af te maken.

Impasse

Deze impasse heeft geleid tot het besluit dat dit weekend een laatste gesprek plaatsvindt tussen Girigorie en Jesus-Leito, mogelijk bijgestaan door andere sleutelfiguren binnen de partij.

Het doel is om tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is.

De situatie rondom Jesus-Leito heeft eerder al voor onrust gezorgd binnen PAR, met verschillende leden die verschillend interpreteerden wat haar toekomst binnen de partij betreft.

Deze laatste poging tot dialoog dit weekend is cruciaal voor de toekomstige richting van PAR en de rol die beide prominente figuren daarin zullen spelen. Mocht er geen overeenstemming worden bereikt, dan loopt de PAR hetv risico dat Jesus-Leito als onafhankelijk lid verdergaat in het parlement.

Deel dit artikel