Nieuws Curaçao

‘Doktoor’ terug op Gomezplein na restauratie

WILLEMSTAD – Gisteren, zondag 8 oktober, zijn de werkzaamheden begonnen om het standbeeld van Dr. Moises Frumencio da Costa Gomez, Doktoor, terug te plaatsen op het Gomezplein. 

Het standbeeld werd 30 juni verwijderd om gerestaureerd te worden. Ook het voetstuk wordt vernieuwd, zodat het esthetisch en harmonieus blijft aansluiten bij het gerestaureerde standbeeld. 

Bol AlgemeenBol Algemeen

Een werkgroep bestaande uit oud-premiers Maria Liberia-Peters, Suzanne Camelia Römer en Henny Reinilla, Clark de Windt en Omar van de Dijs heeft zich ingezet om deze restauratie mogelijk te maken. 

Stichting

Terwijl de fysieke restauratiewerkzaamheden zijn uitgevoerd, zette de werkgroep zich ook in om de stichting weer actief te maken. Deze gaat als juridisch orgaan fungeren om een Raad van Advies vormen. 

Het doel van deze stichting is om relevante informatie, kennis van het gedachtegoed, overdenkingen, idealen en werken van ‘Doktoor’ op verschillende manieren verspreiden. Hiermee hopen zij bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en koersbepaling van Curaçao en haar volk.

De restauratie van het standbeeld van Da Costa Gomez heeft volgens de stichting een symbolische betekenis voor Curaçao. Het herstel van dit monument herinnert aan de idealen en inzet van deze belangrijke figuur in de geschiedenis van het eiland, aldus het persbericht.

Het streven naar zelfbeschikking, stemrecht en zelfbestuur blijft actueel en tijdloos, en het is volgens de stichting van belang dat deze waarden worden doorgegeven aan de huidige en toekomstige generaties.

Deel dit artikel