Nieuws Curaçao

Dòktor herdacht op 55e sterfdag met boek

het standbeeld van Dòktor op het plein in Willemstad dat naar hem is vernoemd

Maandag is de 55e sterfdag van mr. dr. Moises Frumencio Da Costa Gomez. eChuchubi Self-Publisher markeert dit moment door een korte biografie en een eerder verschenen bibliografie over Dòktor Da Costa Gomez gratis beschikbaar te stellen.

Met deze publicatie wil de uitgever de belangrijke betekenis van het leven en het werk van Dòktor onder de aandacht brengen van een breed publiek. De door Eugène Boeldak en Marion Keizer geschreven korte biografie en de opname van de bibliografie van Maritza Coomans-Eustatia (1940-2002) en Astrid Hoyer-Bakmeijer (1938-2019) over Da Costa Gomez geven een toegankelijke inleiding in het leven en werk van Dòktor.

Visie, verzet en vertrouwen

Het verhaal van Dòktor is het verhaal van liefde voor het eigen land, visie op een betere toekomst, verzet tegen onderdrukking en achterstelling door kerk, industrie en overheid, en vertrouwen in de kracht van het volk. Zijn hele leven heeft Dòktor in dienst gesteld van het actief werken aan politieke bewustwording en de strijd voor algemeen kiesrecht. Zijn streven kenmerkte zich door het allesoverheersende geloof in het vermogen tot zelfbestuur (autonomie) en door altijd het algemeen belang te stellen boven persoonlijk belang.

De korte biografie verscheen de afgelopen maanden als blogserie op https://echuchubi.com/blog, waarbij inschrijvers op de nieuwsbrief iedere maand een hoofdstuk ontvingen. De hoofdstukken zijn nu gebundeld tot een boek, waaraan de bibliografie is toegevoegd.


Download je gratis e-boek via


Deel dit artikel