Nieuws Curaçao

Dreigende rechtszaak tegen Nederland: Bonaire en Greenpeace eisen betere klimaatbescherming

KRALENDIJK – Een groep van zeven Bonairiaanse burgers, in samenwerking met Greenpeace, roept de Nederlandse overheid op om concretere acties te ondernemen in de strijd tegen klimaatverandering. Ze eisen betere bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering en vragen dat Nederland in 2040 klimaatneutraal is, tien jaar eerder dan de huidige doelstelling voor 2050. Ze beweren dat zonder deze veranderingen het beleid gelijk staat aan “dweilen met de kraan open”.

Deze eisen worden geformuleerd in een sommatiebrief, een juridische laatste waarschuwing, waarbij de volgende stap een rechtszaak zou kunnen zijn. Het kabinet heeft zes weken de tijd om te reageren, waarna eventueel overleg kan plaatsvinden.

Faiza Oulahsen, hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace, stelt dat Bonaire en haar inwoners momenteel op geen enkele manier worden beschermd tegen klimaatverandering. “In Nederland zijn er normen tegen overstromingsrisico’s, dijken, een Deltacommissaris en veel beleid”, zegt ze. “In Bonaire en de andere BES-eilanden is er niets. Dit is een dubbele standaard.”

De BES-eilanden, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zijn bijzondere gemeenten van Nederland. Advocaat Minke de Haan benadrukt dat hun inwoners recht hebben op dezelfde bescherming als die van het ‘Europese Nederland’.

Greenpeace verwijst naar een studie van de Vrije Universiteit die de kwetsbaarheid van het laaggelegen eiland voor zeespiegelstijging benadrukt. Een deel van Bonaire kan binnen enkele decennia onder water komen te staan. Verlies van koraal is ook een risico, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de natuur, kustbescherming en duiktoerisme. Er zijn ook gezondheidsrisico’s voor de inwoners door hittestress en bedreigingen voor het cultureel erfgoed.

Ondanks recente aandacht voor het onderwerp in de Nederlandse politiek, met een bezoek van Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) aan Bonaire eerder deze week en de aanstelling van Ed Nijpels als ‘kwartiermaker’ voor een ‘klimaattafel’, blijft Greenpeace van mening dat de urgentie onvoldoende gevoeld wordt door de Staat. In reactie op de sommatiebrief erkent Jetten dat er dringend meer actie nodig is op het eiland.

Volgens Greenpeace is de doelstelling om Nederland in 2040 klimaatneutraal te maken, zowel eerlijk als wetenschappelijk onderbouwd. Tot nu toe houdt het kabinet vast aan het doel voor 2050.

Deel dit artikel