Nieuws Curaçao

Drie Curaçaose militairen volgen zware officiersopleiding in Nederland

ROTTERDAM – drie Curaçaose militairen nemen momenteel deel aan de Praktische Opleiding tot Officier der Mariniers (POTOM) in Nederland. Deze intensieve opleiding, die negen maanden duurt, wordt gezien als een cruciale stap in de professionele ontwikkeling van de Caribische militairen.

Dat de opleiding zwaar is, wordt duidelijk uit de slagingspercentages van de opleiding. Vorig jaar begon de opleiding met 42 militairen, van wie er veertien de eindstreep haalden in deze zwaarste militaire opleiding van Europa.

De aspirant-officieren Carmelia, Martina en Koster hebben tot nu toe met succes de eerste twee fasen van de POTOM doorlopen en staan eind februari aan de start van de volgende fasen. Deze opleiding stelt hen in staat om optimaal te functioneren in het Caribisch gebied.

Vanwege hun uitstekende prestaties hebben zij het verzoek ingediend om ook deel te nemen aan fase 3 en 4, waarin zij zullen leren om leiding te geven aan grotere groepen militairen op een hoger niveau. De opleiding wordt afgesloten met een eindbivak in de laatste week van juni, waarbij alle getrainde aspecten worden getest.

Luitenant Meulens, de laatste Curaçaose militair die deze zware opleiding in Nederland voltooide in 2020, is zeer trots op de prestaties van deze deelnemers. Hij ziet een groot potentieel in de aspirant-officieren voor de toekomst van de militaire sector op Curaçao.

De doorstroming van Curaçaose en Arubaanse militairen naar hogere rangen is een van de prioriteiten van Defensie in het Caribisch gebied voor de komende jaren. Dit initiatief zorgt voor een duurzame en professionele carrière voor Curaçaose en Arubaanse militairen in de regio en draagt bij aan de vrede en veiligheid in het Caribisch gebied.

Deel dit artikel