Curaçao

Duizend koeienproject Curaçao moet naar de kust

Foto: Roelie van Beek

Foto: Roelie van Beek

 

WILLEMSTAD – De Concentrated Animal Feeding Operation (Cafo) met Colombiaans vee komt niet bij het binnenlandse gebied Dam Pretu op Banda’riba. Volgens projectleider Arthur Parris is dit gebied niet geschikt voor het vetmesten van duizend koeien en drieduizend schapen en geiten.

Veehandel Curafresh Meat BV heeft voorkeur voor plantage Patrick, ter hoogte van Barber, nabij de kust. De Cafo moet aan zee komen, zegt Parris namens Curafresh Meat BV. “We hebben het zeewater nodig voor de koeien.”

Tekst gaat verder na de video:

door Roelie van Beek

Naast een drinkwaterreservoir komt er een zuiveringsinstallatie voor chemisch verontreinigd water, de eerste op Curaçao, zo legt de projectleider uit. “Wij willen al het afvalwater van Curaçao hebben voor hergebruik bij de teelt van veevoer.”

Het project van Curafresh Meat is in samenwerking met de overheid en steunt op de gedachte dat de mest van de koeien kan worden gebruikt voor de productie van biogas.

‘Jaren van voorbereiding’
Volgens Wendel Alberto, voormalig koeienboer op Banda’bou, zijn er veel haken en ogen aan dit project. “De mensen van Curafresh Meat zijn naar mij toe gekomen met vragen. Ik heb uitgelegd wat er nodig is om de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu af te dekken. Daar gaan jaren van voorbereiding in zitten en het kost een kapitaal.”

De Colombiaanse investeerders hebben zes miljoen gulden beschikbaar voor de inrichting van de plantage. Dit budget moet voorzien in stallen, opslagruimten, voersilo’s, installatie voor de ontzilting en distributie van zeewater, een plant voor reiniging van afvalwater, machines voor verwerking van mest tot biogas en een verbrandingsoven voor de vernietiging van kadavers van zieke dieren.

“Zes miljoen?,” zegt Alberto. “Dat is bij lange na niet voldoende. Koeien kosten veel geld. En het arbeidsloon is hoog op Curaçao. Dit wordt een dure onderneming.”

Mest
Parris geeft aan dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt zal worden van de natuur. “Er worden schaduwplaatsen gecreëerd door aanplant van bomen.” Alberto voorziet dat de urine en mest van de koeien problemen opleveren. Een koe produceert 30 liter mest per dag. In een maand tijd genereert de Cafo ruim 900.000 liter mest.

Voor de koeien is dagelijks 150.000 liter drinkwater nodig. “Wat gebeurt er met al het zout uit zeewater?”, vraagt Alberto. “Dat kan je niet op het land storten. En ook niet terug in zee. Dan gaat ter plekke alles dood.”

Parris zegt dat er voor elk probleem een oplossing is. De afstand van plantage Patrick tot het slachthuis op Parera vindt hij niet bezwaarlijk. “In Colombia zijn de koeien zes dagen onderweg, hier ben je binnen een half uur bij het slachthuis.” Een deel van de schapen en geiten zou naar het slachthuis in Barber kunnen. “Dit project gaat veel werkgelegenheid opleveren”, besluit Parris.

Curafresh Meat BV is klaar om in augustus te beginnen met de inrichting van het terrein en bouw van stallen. Parris verwacht dat het bedrijf binnen vijf maanden na de eerstesteenlegging het vee naar Curaçao kan overbrengen.

Deel dit artikel