Nieuws Curaçao

DUO stelt bezoek Curaçao uit vanwege coronavirus

Curacao – De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) stelt zijn bezoek aan Curaçao uit vanwege de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus. DUO zou vanaf komende maandag (16 maart) gedurende zes weken op Curaçao honderden klanten te woord staan in een persoonlijke gesprek of tijdens een bezoek aan de open balie bij Stichting Studiefinanciering Curaçao (SCC). Dit wordt nu uitgesteld tot een later moment dit jaar.

Beperken gezondheidsrisico’s
Het besluit om het bezoek te verschuiven valt samen met de beslissing van de Nederlandse regering om vergaande maatregelen af te kondigen voor alle inwoners van het Europese deel van het Koninkrijk. Om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen wordt mensen onder meer aangeraden zoveel mogelijk thuis te werken en bij gezondheidsklachten niet op het werk te verschijnen. DUO wil met het uitstellen van dit bezoek tegemoet komen aan de maatregelen en de gezondheidsrisico’s voor de doelgroep op Curaçao tot een minimum beperken.

Persoonlijk op de hoogte gesteld
Oud-studenten die al een gesprek met een DUO-medewerker hadden gepland, krijgen van DUO persoonlijk bericht dat het bezoek is uitgesteld. Zodra bekend is wanneer DUO opnieuw zal afreizen naar Curaçao, zullen zij hiervan op de hoogte worden gebracht. 

Andere eilanden
Naast Curaçao zou DUO de komende tijd ook een bezoek brengen aan Aruba en Bonaire. Ook deze bezoeken zijn uitgesteld. Ook oud-studenten op Aruba en Bonaire die zich al hadden aangemeld voor een persoonlijk gesprek worden door DUO persoonlijk geïnformeerd over de verschuiving van het bezoek.   

DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostiging van onderwijsinstellingen, het verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten, het innen van studieschulden, en het beheer en de uitwisseling van gegevens gekoppeld aan het onderwijsnummer.

Deel dit artikel