Nieuws Curaçao

Dutch Caribbean Nature Alliance adopteert ander bestuursmodel

WILLEMSTAD – De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) stapt over op een dualistisch bestuursmodel. Daarvoor zijn de statuten van de natuurbeschermingsorganisatie aangepast.

Met de implementatie van het dualistisch bestuursmodel, ook wel bekend als het two-tier systeem, zet DCNA in op een verbetering van haar bestuurlijke effectiviteit. 

Pre-zomer 2024Pre-zomer 2024

Dit systeem maakt een duidelijk onderscheid tussen de Raad van Bestuur, die de dagelijkse bedrijfsvoering, het budget en de strategische planning voor haar rekening neemt, en de Raad van Toezicht, die toezicht houdt op governance en de langetermijnbelangen van de organisatie.

Voorzitter Hellen van der Wal en secretaris Kai Wulf vertegenwoordigden DCNA bij de ondertekening van de nieuwe statuten bij de notaris op Sint-Maarten. Dit besluit weerspiegelt DCNA’s toewijding aan goed bestuur, wat van groot belang is voor haar fondsenwervende initiatieven en natuurbehoudinspanningen in de Nederlandse Caribische regio.

Sterkere stem

DCNA, opgericht in 2005, is een organisatie die zich inzet voor de bescherming van natuur in het Nederlands Caribisch gebied. Het netwerk bestaat uit verschillende eilanden die samenwerken om de natuur te behouden. 

Het nieuwe bestuursmodel zal DCNA niet alleen helpen om effectiever door de complexiteit van het natuurbehoudslandschap te navigeren, maar ook om een sterkere stem te hebben in de regio en de wereld.

De organisatie zal ook een Raad van Advies installeren met vertegenwoordigers van elke eilandpartnerorganisatie. Deze raad zal nauw samenwerken met de Raad van Bestuur om een constructiever speelveld te creëren gericht op het essentiële doel van DCNA: het beschermen van de natuur in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Arno Verhoeven, de nieuwe statutair directeur van DCNA, benadrukt het belang van deze ontwikkeling: “Deze overstap naar een two-tier systeem reflecteert wat belanghebbenden tegenwoordig verwachten van natuurbeschermingsorganisaties. Het zal ons niet alleen slagvaardiger maken, maar ook onze samenwerking binnen de alliantie en ons netwerk buiten de eigen regio versterken.”

Deel dit artikel